Ông Nguyễn Thanh Chấn có thể được bồi thường gần 800 triệu đồng


Thứ 2, 27/01/2014 | 08:15


Cùng sự kiện

(ĐSPL) – Vụ án oan 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc Giang cuối cùng cũng đã được làm sáng tỏ, ông Chấn đã chính thức được minh oan.

(ĐSPL) – Vụ án oan 10 năm của ông Nguyễn Thanh Chấn ở Bắc G?ang cuố? cùng cũng đã được làm sáng tỏ, ông Chấn đã chính thức được m?nh oan.Ngày 25/01/2014, Cơ quan cảnh sát đ?ều tra Bộ công an đã công bố và trao quyết định đình chỉ đ?ều tra bị can đố? vớ? ông Nguyễn Thanh Chấn. Như vậy, kể từ thờ? đ?ểm nhận được quyết định đình chỉ đ?ều tra này, ông Nguyễn Thanh Chấn đã chính thức được m?nh oan (Cơ quan đ?ều tra đã kết luận ông Nguyễn Thanh Chấn không thực h?ện hành v? g?ết chị Nguyễn Thị Hoan vào ngày 15/8/2003).Theo d?ễn b?ến vụ án đã được đăng trên các báo thì đến thờ? đ?ểm nhận được quyết định đình chỉ đ?ều tra bị can, ông Nguyễn Thanh Chấn đã bị bắt tạm g?ữ, tạm g?am vớ? thờ? g?an là 10 năm 01 tháng 06 ngày (Từ 28/9/2003 đến ngày 4/11/2013, tạm tính bằng 3.685 ngày), thờ? g?an ông Chấn bị khở? tố bị can nhưng không bị tạm g?am là 02 tháng 20 ngày (Từ 04/11/2013 đến 25/01/2014, tạm tính bằng 80 ngày).

Ông Nguyễn Thanh Chấn đã chính thức được m?nh oan

Theo quy định tạ? Luật trách nh?ệm bồ? thường của Nhà nước; Căn cứ qu? định của Chính phủ về mức lương tố? th?ểu tạ? thờ? đ?ểm h?ện nay; Căn cứ hướng dẫn tạ? Thông tư l?ên tịch số05/2012/TTLT-VKSNDTC-TANDTC- BCA-BTP-BQP-BTC-BNN&PTNT ngày 02/11/2012, thì cơ quan tố tụng đã gây ra oan sa? sẽ phả? có trách nh?ệm bồ? thường cho ông Chấn một số các khoản th?ệt hạ?:Thứ nhất, khoản th?ệt hạ? về vật chất (Tạm thờ? chỉ tính về khoản th?ệt hạ? do thu nhập thực tế bị mất hoặc bị g?ảm sút) sẽ được tính theo phương thức, cách thức cụ thể là: Thờ? g?an thực tế mà ngườ? được xác định là bị oan, sa? đã bị tạm g?ữ, tạm g?am x (nhân) vớ? mức thu nhập thực tế bị mất hoặc bị g?ảm sút (Tạm thờ? xác định theo mức lương tố? th?ểu chung do Nhà nước quy định tạ? thờ? đ?ểm g?ả? quyết bồ? thường). Như vậy khoản thu nhập thực tế bị mất trong thờ? g?am bị tạm g?am tính ở mức tố? th?ểu (Có thể sẽ cao hơn) cụ thể sẽ là:3.685 ngày x 52.272đồng/ngày = 192.622.320 đồng.Thứ ha?, khoản th?ệt hạ? do tổn thất về t?nh thần (Bao gồm th?ệt hạ? do tổn thất về t?nh thần trong thờ? g?an bị tạm g?ữ, tạm g?am, chấp hành hình phạt tù và th?ệt hạ? do tổn thất về t?nh thần trong thờ? g?an bị khở? tố, truy tố, xét xử, th? hành án mà không bị tạm g?ữ, tạm g?am) sẽ được tính cụ thể là là:(3.685 x 3 + 80 ngày) x 52.272đồng/ngày = 582.048.720 đồng.

Suốt 10 năm qua ông Chấn đã phả? nhận án oan

Thứ ba, cơ quan t?ến hành tố tụng đã gây ra oan sa? có thể được xem xét và có thể sẽ phả? bồ? thường cho ông Chấn các khoản th?ệt hạ? khác như: Th?ệt hạ? do tà? sản bị xâm phạm; Th?ệt hạ? về vật chất do bị tổn hạ? về sức khỏe; Ch? phí thực tế ngườ? bị th?ệt hạ? đã bỏ ra trong quá trình đ?ều tra, truy tố, xét xử; Th?ệt hạ? do tổn thất về t?nh thần trong trường hợp sức khỏe bị xâm phạm …v.v, nếu như ông Chấn đưa ra căn cứ để chứng m?nh các khoản th?ệt hạ? này và có yêu cầu bồ? thường.Tổng th?ệt hạ? về vật chất và th?ệt hạ? do tổn thất về t?nh thần mà cơ quan t?ến hành tố tụng gây ra oan sa? cần phả? bồ? thường ngay cho ông Chấn tạm tính là:192.622.320 đồng  + 582.048.720 đồng =  774.671.040 đồng.Th?ết nghĩ, cơ quan t?ến hành tố tụng đã gây ra oan sa? đố? vớ? ông Chân cần chủ động và cần sớm thực h?ện v?ệc bồ? thường để đảm bảo quyền lợ? cho ngườ? bị oan sa?. Đó cũng là nguyên tắc của pháp luật V?ệt Nam. Nếu sớm nhận được số t?ền bồ? thường thì có lẽ ông Chấn và g?a đình ông Chấn sẽ bớt đ? một phần lo âu,sẽ được đón một cá? tết nguyên đán trong n?ềm vu? ban đầu ngay sau ngày được m?nh oan.Luật sư Dương M?nh K?ên(Văn phòng Luật sư Dương M?nh Nhâm - Đoàn luật sư Bắc G?ang)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-nguyen-thanh-chan-co-the-duoc-boi-thuong-gan-800-trieu-dong-a19641.html

Tag: