Ông Putin không loại trừ ủng hộ can thiệp quân sự vào Syria


Thứ 5, 05/09/2013 | 03:02


Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết, ông không loại trừ việc ủng hộ can thiệp quân sự vào Syria nếu chứng minh được rằng chính quyền của Tổng thống Assad sử dụng vũ khí hóa học chống lại người dân.

Tổng thống Nga Vlad?m?r Put?n cho b?ết, &oc?rc;ng kh&oc?rc;ng loạ? trừ v?ệc ủng hộ can th?ệp qu&ac?rc;n sự vào Syr?a nếu chứng m?nh được rằng ch&?acute;nh quyền của Tổng thống Assad sử dụng vũ kh&?acute; hóa học chống lạ? ngườ? d&ac?rc;n.

Mặc dù &oc?rc;ng Put?n nó? "kh&oc?rc;ng loạ? trừ" khả năng ủng hộ, nhưng &oc?rc;ng khẳng định hành động can th?ệp chỉ được thực h?ện một kh? bằng chứng được tr&?grave;nh l&ec?rc;n Hộ? đồng Bảo an LHQ. Trong thờ? đ?ểm này, &oc?rc;ng cảm thấy "nực cườ?" v&?grave; phương T&ac?rc;y cáo buộc ch&?acute;nh phủ của Tổng thống Assad sử dụng vũ kh&?acute; hóa học vào thờ? đ?ểm mà qu&ac?rc;n ch&?acute;nh phủ đang g?ành ưu thế trước phe nổ? dậy.

t?n kh&oc?rc;ng loạ? trừ ủng hộ can th?ệp qu&ac?rc;n sự vào Syr?a" />

Trả lờ? phỏng vấn H&at?lde;ng t?n AP, &oc?rc;ng Put?n nó?: "Từ quan đ?ểm của chúng t&oc?rc;?, có vẻ như rất v&oc?rc; lý kh? cho rằng các lực lượng vũ trang Syr?a sử dụng vũ kh&?acute; hóa học trong bố? cảnh họ đang tấn c&oc?rc;ng và bao v&ac?rc;y phe nổ? dậy. Vớ? bố? cảnh này, họ nhận thức r&ot?lde; rằng v?ệc sử dụng vũ kh&?acute; hóa học có thể sẽ bị áp dụng các b?ện pháp trừng phạt, kể cả v?ệc can th?ệp qu&ac?rc;n sự".

Tổng thống Nga khẳng định, nếu vũ kh&?acute; hóa học được sử dụng bở? qu&ac?rc;n độ? Syr?a, bằng chứng này phả? được tr&?grave;nh l&ec?rc;n Hộ? đồng Bảo an LHQ. "Bằng chứng đó phả? có t&?acute;nh thuyết phục. Nó kh&oc?rc;ng phả? dựa tr&ec?rc;n một số t?n đồn và th&oc?rc;ng t?n thu lượm được bở? những cơ quan t&?grave;nh báo đặc b?ệt th&oc?rc;ng qua v?ệc nghe trộm hay đạ? loạ? như thế".

Kh? được hỏ? những bằng chứng nào về v?ệc sử dụng vũ kh&?acute; hóa học có thể thuyết phục được Nga, &oc?rc;ng Put?n nó? rằng "đó phả? là kết quả đ?ều tra s&ac?rc;u rộng, m?nh bạch, r&ot?lde; ràng, chứng m?nh kh&oc?rc;ng một chút hoà? ngh? rằng a? đ&at?lde; sử dụng và những vũ kh&?acute; g&?grave; đ&at?lde; được sử dụng".

Nhà l&at?lde;nh đạo Nga cũng nó?, Mátxcơva đ&at?lde; cung cấp một số l?nh k?ện của hệ thống t&ec?rc;n lửa phòng kh&oc?rc;ng S-300 cho Syr?a, nhưng đ&at?lde; đóng băng các l&oc?rc; hàng t?ếp theo.

Cũng trong cuộc phỏng vấn vớ? AP và K&ec?rc;nh 1, Tổng thống Put?n cho b?ết Nga sẽ kh&oc?rc;ng tham g?a vào bất kỳ cuộc xung đột qu&ac?rc;n sự nào. &Oc?rc;ng Put?n cũng hoan ngh&ec?rc;nh quyết định của một số nước phương T&ac?rc;y từ chố? tham g?a vào can th?ệp qu&ac?rc;n sự ở Syr?a. 

Theo Tổng thống Nga, trước đó &oc?rc;ng đ&at?lde; t?n rằng các nước phương T&ac?rc;y sẽ th&oc?rc;ng qua quyết định k?ểu như "các đạ? hộ? của Đảng Cộng sản L?&ec?rc;n X&oc?rc;", nhưng b&ac?rc;y g?ờ &oc?rc;ng t?n chắc vào v?ệc ở phương T&ac?rc;y có "những ngườ? - vốn tr&ac?rc;n trọng chủ quyền của m&?grave;nh - ph&ac?rc;n t&?acute;ch t&?grave;nh h&?grave;nh và có đủ can đảm đưa ra những quyết định v&?grave; lợ? &?acute;ch quốc g?a của họ".
Theo Lao đ&oc?rc;̣ng

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ong-putin-khong-loai-tru-ung-ho-can-thiep-quan-su-vao-syria-a391.html