PAN PACIFIC nhận giải thưởng “Sao vàng Đất Việt” năm 2013


Thứ 4, 04/09/2013 | 10:47


Vừa qua, tại Hà Nội, Công ty Cổ phần Xuyên Thái Bình (PAN PACIFIC, mã chứng khoán PAN - HOSE) vừa được trao tặng danh hiệu “Top 100 Sao Vàng Đất Việt 2013” do Hội Doanh nhân Trẻ VN, Hội Liên hiệp Thanh niên VN phối hợp tổ chức và trao tặng.

V?ệc PAN PACIFIC g?ành được g?ả? thưởng Sao Vàng Đất V?ệt 2013 đ&at?lde; gh? t?ếp vào chuỗ? những thành c&oc?rc;ng của c&oc?rc;ng ty trong năm 2013. &Oc?rc;ng M?chael Lou?s Rosen, Tổng g?ám đốc PAN PACIFIC ch?a sẻ: “Chúng t&oc?rc;? rất vu? mừng là những nỗ lực của toàn thể cán bộ nh&ac?rc;n v?&ec?rc;n PAN và kết quả hoạt động của c&oc?rc;ng ty đ&at?lde; được thị trường và nhà đầu tư gh? nhận.

Từ đầu năm 2013 trở lạ? đ&ac?rc;y, chúng t&oc?rc;? l?&ec?rc;n tục nhận được những đánh g?á t&?acute;ch cực kh? được Tạp ch&?acute; danh t?ếng Forbes lựa chọn là một trong 200 doanh ngh?ệp có doanh thu dướ? 1 tỷ USD tốt nhất Ch&ac?rc;u Á, g?ả? thưởng Thương h?ệu nổ? t?ếng do Hộ? sở hữu tr&?acute; tuệ V?ệt Nam, L?&ec?rc;n h?ệp các Hộ? Khoa học & Kỹ thuật V?ệt Nam, V?ện Sở hữu tr&?acute; tuệ V?ệt Nam trao tặng. Và h&oc?rc;m nay là g?ả? thưởng Sao Vàng đất V?ệt do Hộ? Doanh nh&ac?rc;n trẻ trao tặng.”Cho đến nay, PAN PACIFIC đ&at?lde; có 20 năm lịch sử h&?grave;nh thành, phát tr?ển và đ&at?lde; đạt được những thành c&oc?rc;ng đáng kh&?acute;ch lệ. Chỉ t&?acute;nh trong 5 năm gần đ&ac?rc;y (từ năm 2008 đến hết 2012), tổng tà? sản của PAN PACIFIC đ&at?lde; tăng 173\%, vốn chủ sở hữu tăng 170\%, doanh thu tăng 181\%, các chỉ số ROA, ROE ở mức tốt. Đặc b?ệt, năm 2012, ROA đạt 25\% và ROE đạt 28\%.6 tháng đầu năm 2013, PAN PACIFIC gh? nhận mức doanh thu hợp nhất là 203,914 tỷ đồng, tăng 49,65\% so vớ? 6 tháng đầu năm 2012. Lợ? nhuận sau thuế hợp nhất là 21,112 tỷ đồng, tăng 17,69\% so vớ? cùng kỳ. L&at?lde;? cơ bản tr&ec?rc;n mỗ? cổ ph?ếu (EPS) của PAN tớ? thờ? đ?ểm này là 1.104 đồng/CP.

Ban tổ chức g?ả? thưởng cho b?ết, 200 thương h?ệu Sao Vàng Đất V?ệt 2013 đ&at?lde; tạo ra tr&ec?rc;n 734 ngh&?grave;n tỷ đồng doanh thu, tổng tà? sản 1.845 ngh&?grave;n tỷ đồng, lợ? nhuận đạt tr&ec?rc;n 71 ngh&?grave;n tỷ đồng, nộp ng&ac?rc;n sách 56 ngh&?grave;n tỷ đồng và tạo v?ệc làm cho tr&ec?rc;n 466 ngh&?grave;n lao động. Đ&ac?rc;y cũng là các số l?ệu đạt mức cao nhất trong 10 năm b&?grave;nh chọn vừa qua.

C&oc?rc;ng ty Cổ Phần Xuy&ec?rc;n Thá? B&?grave;nh - PAN PACIFIC (m&at?lde; PAN – HOSE), hoạt động trong các lĩnh vực n&oc?rc;ng ngh?ệp, thủy sản, thực phẩm và các dịch vụ t?ện &?acute;ch. C&oc?rc;ng ty được thành lập từ năm 1993 và khở? ngh?ệp k?nh doanh vớ? mảng dịch vụ t?ện &?acute;ch, bao gồm dịch vụ vệ s?nh c&oc?rc;ng ngh?ệp, dịch vụ hỗ trợ quản lý toàn d?ện, cung cấp th?ết bị và hóa chất làm sạch th&oc?rc;ng qua 2 c&oc?rc;ng ty con là C&oc?rc;ng ty Dịch vụ Pan Pac?f?c (Pan Serv?ce) và C&oc?rc;ng ty Thương mạ? Pan Pac?f?c (Pan Trad?ng).

Năm 2013, PAN đ&at?lde; c&oc?rc;ng bố ch?ến lược đầu tư vào các doanh ngh?ệp chuy&ec?rc;n về n&oc?rc;ng ngh?ệp, thủy sản, thực phẩm đóng gó? có thương h?ệu. Tháng 5/2013, C&oc?rc;ng ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Bến Tre (Aquatex Bentre) - một doanh ngh?ệp chuy&ec?rc;n chế b?ến và k?nh doanh sản phẩm ngh&ec?rc;u sò; và nu&oc?rc;? trồng, chế b?ến, xuất khẩu cá tra, đ&at?lde; ch&?acute;nh thức trở thành c&oc?rc;ng ty con của PAN. Trước đó, C&oc?rc;ng ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản An G?ang (Ag?f?sh) – một doanh ngh?ệp V?ệt Nam chuy&ec?rc;n chế b?ến hả? sản, đ&at?lde; ch&?acute;nh thức trở thành C&oc?rc;ng ty l?&ec?rc;n kết của PAN.


An Huy

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pan-pacific-nhan-giai-thuong-sao-vang-dat-viet-nam-2013-a336.html