Ph�a sau bi k?ch gia ?�nh c?a k? ngo?i t�nh �c? ??m ?n x�i�...


Thứ 4, 11/05/2016 | 10:13


(?SPL) - V� cu?i c�ng, m�nh ?� l�m c�i vi?c ch?c c? ??i n�y m�nh kh�ng th? tha th? cho b?n th�n.

(?SPL) -�V� cu?i c�ng, m�nh ?� l�m c�i vi?c ch?c c? ??i n�y m�nh kh�ng th? tha th? cho b?n th�n. M�nh ?� g?i to�n b? nh?ng h�nh ?nh clip nh?y c?m c?a anh khi ch�ng m�nh ??n v?i nhau trong nh?ng chuy?n ?i xa c?a anh tr? v? cho anh.

M�nh hi?n ?ang sinh s?ng t?i TP. HCM. C�ch ?�y tr�n 4 th�ng, m�nh v� c� b?n th�n c� g?p l?i 1 anh b?n h?c chung c?p 3 v?i c� ?y khi anh ?ang ?i c�ng t�c t?i TP. H? Ch� Minh. Ngay t? ??u anh n�i ?� c� v? con n�n m�nh kh�ng cho s? ?i?n tho?i khi anh xin s? m�nh sau khi ?i u?ng c� ph� v� ?i ?n v?i c�c b?n. Sau ?� m�nh bi?t ngay h�m ?� anh ?� ?i v?i 1 c� b?n kh�c c?a t?i m�nh su?t ?�m v� v�i ng�y sau ?�. Anh xin s? zalo c?a m�nh ?? m?i m�nh xu?ng t�u (anh l� thuy?n tr??ng), m�nh t? ch?i nh?ng c? anh v� c�c b?n thuy?t ph?c xu?ng ch?i ?? anh t?m bi?t m?i ng??i ra B?c.

Sau h�m ?y, anh nh?n tin r?t nhi?u v� gi?i th�ch ch? ch?i vui v? kh�ng c� t�nh c?m g� v?i c� b?n kia. M�nh khuy�n anh v?i t? c�ch nh? ng??i ch? (m�nh h?n anh 6 tu?i) h�y to�n t�m to�n � v?i v? con. Anh m?i m�nh ?i c� ph� ri�ng ?? t?m bi?t. M�nh th?y kh�ng v?n ?? g� n�n nh?n l?i. M?i chuy?n r?i tung t? b?a ?�. M�nh bi?t m�nh r?t t?, t?i t? v? t? c�ch, nh?ng m�nh kh�ng th? n�o d�ng l� tr� ?? d?ng m?i vi?c l?i, m�nh v� anh c? th? lao v�o nhau sau bu?i c� ph� ?y. M�nh gi?u b?n b�, anh c?ng v?y, anh kh�ng v? B?c n?a m� ? l?i v?i m�nh su?t 2 th�ng tr?i. 24/24 gi? ch�ng m�nh kh�ng r?i nhau.

Anh ?i g?p c?u m?, em trai m�nh, sau ?� anh c�ng khai v?i t?t c? b?n b� chung ri�ng c?a 2 ??a, anh g?p c? 2 con m�nh, c� b?n th�n gi?n m�nh v� g?i ri�ng anh ra nh?c nh?, nh?ng anh v� m�nh l�c ?� kh�ng c�n bi?t g� ??n ?�ng sai n?a. T?t c? th?y th? ?o�n v� ph� gi�m ??c c�ng ty anh c?ng ??u bi?t anh c�ng khai m�nh nh?ng ch?ng ai � ki?n g�, th?m ch� h? c�n ra m?t y�u qu� m�nh. ?i?u ?� khi?n m�nh c�ng l�c c�ng l�n s�u v� ch?p nh?n gi?u v? con anh ?? ???c y�u anh. ?i?u ?i�n r? nh?t l� m�nh kh�ng h? ghen tu�ng v� lu�n thay anh nh?n tin cho v? con anh v?i nh?ng l?i l? th??ng y�u nh?t.

?nh minh h?a.

M�nh c?m th?y c� l?i v?i c� ?y gh� g?m nh?ng kh�ng d?t ra n?i. Anh bi?t m�nh d?n v?t v� lu�n n�i anh s? ch?m lo ??y ?? cho c? v? con v� m�nh. Nh?ng sau ?�, khi t�u anh b?t ??u h�nh tr�nh ra B?c, anh v� m�nh nh? nhau ?i�n cu?ng, anh v? nh� 2 ng�y v� quay ngay v�o v?i m�nh. Anh n�i v? anh nghi ng? v� ??t n�y anh kh�c qu� nh?ng v� nh? m�nh n�n anh d� th?y c� l?i v?i v? nh?ng kh�ng d?ng l?i ???c.

L�c ?� m�nh b?t ??u th?y b?n th�n ??n m?t s?p ph� v? h?nh ph�c c?a m?t ng??i ph? n? kh�c n�n khi g?p nhau, m�nh b?t ??u c� kho?ng c�ch, anh ? l?i 1 tu?n v� t�u anh h�nh tr�nh ng??c ra B?c, th?i gian t�u ch?y, m�nh c? t�nh g�y s? v?i anh r?t nhi?u v� im l?ng li�n t?c, m�nh n�i quy?t ??nh chia tay, anh shock, l�c th� anh ch?i m�nh b?c t�nh, 5 ph�t sau l?i xin l?i, l�c anh b?o m�nh ?� ti?n, sau l?i n�i c? ??i kh�ng g?p ???c ng??i s�u s?c tinh t? nh? m�nh, l�c th� ch�c m�nh h?nh ph�c, sau th� n�i kh�ng bao gi? bu�ng tay.

V� cu?i c�ng, m�nh ?� l�m c�i vi?c ch?c c? ??i n�y m�nh kh�ng th? tha th? cho b?n th�n. M�nh ?� g?i to�n b? nh?ng h�nh ?nh clip nh?y c?m c?a anh khi ch�ng m�nh ??n v?i nhau trong nh?ng chuy?n ?i xa c?a anh tr? v? cho anh. V� m�nh ?� ?i?n tho?i r?i nh?n tin n�i chuy?n v?i v? anh v? m?i quan h? c?a m�nh v?i anh (nh?ng m�nh kh�ng g?i v? anh nh?ng h�nh ?nh kia). M�nh c?ng n�i v?i v? anh v? ??a con ri�ng c?a anh ? n??c ngo�i c�ch ?�y 2 n?m. Bao nhi�u b� m?t anh ??a m�nh n?m gi?, m�nh ?� phanh phui h?t.

Ch? trong gi�y l�t m�nh ?� tr? th�nh con ng??i kh?n n?n nh?t tr�n cu?c ??i n�y. Anh ?� d�ng t�i kho?n m�nh n�i chuy?n v?i v? anh ?? ch?i r?a m�nh, anh x�a zalo, b? s? ?i?n tho?i nh?ng ch? 30 ph�t sau ?� anh l?y s? ?i?n tho?i m?i ?i?n tho?i kh�c v� nh?n tin v?i m�nh r?ng con t�u cu? anh v?a g?p n?n. ??n gi? ph�t n�y, m?i li�n l?c gi?a anh v� m�nh ?� ho�n to�n c?t ??t, nh?ng l??ng t�m m�nh h�ng ng�y, h�ng gi? v?n r? d?i l�n m?i khi ngh? ??n th?m c?nh m� m�nh ??y l�n vai v? anh, khi c�ng l�c nh?n ???c tin ch?ng ngo?i t�nh v� t�u ch�y ??ng ngh?a ch?ng s? th?t nghi?p.

M�nh ?� v? ??n t?n qu� anh h?i tu?n tr??c, nh?ng kh�ng d�m g?i anh, kh�ng d�m ??i di?n ?? bi?t s? th?t gi? c� ?y ?ang s?ng nh? th? n�o. M�nh l?i l?ng l?ng mang vali ??y qu?n �o ?? d�ng c?a anh quay v�o TP.HCM. Gi? m�nh ch? c?m th?y con ng??i m�nh nh? b?n v� ?� ti?n c�ng c?c. Gi� nh? h�m ?y m�nh im l?ng th� gi? n�y m�nh kh�ng ph?i d?n v?t ??n m?c n�y.

C�i email c?u xin c?a anh sau khi m�nh n�i chuy?n v?i v? anh m�i 2 ng�y sau m�nh m?i ??c ???c ?� �m ?nh m�nh su?t ??n gi?, anh kh�c v� n�i xin em h�y x�a h?t nh?ng tin nh?n, h�nh ?nh ri�ng t? c?a anh v� em ?i, gi? v? anh suy s?p, m? anh l�n c?n cao huy?t �p... M�nh ph?i l�m th? n�o b�y gi??

N.G.L

Xem th�m video:

[mecloud]i6KUMY5dgW[/mecloud]