Phải làm sao khi vợ luôn "sưng sỉa" với mẹ chồng?


Thứ 7, 02/11/2013 | 02:27


Vợ tôi luôn bảo là mẹ tôi tự tìm đến cô ấy để gây rối. Nhưng rõ ràng cô ấy có thái độ chọc tức, khiêu chiến với bà.

Vợ tô? luôn bảo là mẹ tô? tự tìm đến cô ấy để gây rố?. Nhưng rõ ràng cô ấy có thá? độ chọc tức, kh?êu ch?ến vớ? bà.

Đọc bà? tâm sự "Thư gử? mẹ chồng của cô "con dâu mất dạy"" mà tô? nhìn thấy hình bóng của vợ mình ở trong đó. Mọ? ngườ? ở đây nhìn một ch?ều nên bênh vực tác g?ả. Nhưng r?êng tô?, cũng là 1 ngườ? trong cuộc, tô? có thể h?ểu được nguyên nhân tác g?ả bị mẹ chồng và chồng đố? xử như thế.

Từ kh? chưa lấy nhau, vợ tô? đã có thành k?ến vớ? g?a đình nhà chồng. Mẹ và các chị tô? làm gì, nó? gì cô ấy cũng đều quy chụp rằng nhà tô? đang so? xét, làm khó cô ấy. Tô? dẫn cô ấy về g?ớ? th?ệu, mẹ tô? bảo cô ấy rán nem, chị tô? bảo cô ấy gọt dứa. Có vậy thô? mà cô ấy cũng phàn nàn, vợ tô? bảo: “Chẳng a? lạ? bắt ngườ? yêu của con lần đầu đến nhà làm những v?ệc khó như vậy. Cùng lắm chỉ bắt lấy bát đĩa lặt vặt. Nhà anh rõ tắc quá?".

Chưa về nhà chồng, cô ấy đã v?n vào cớ bị nhà tô? khó dễ để tuyên bố:“Đố? vớ? nhà anh, em chỉ có trách nh?ệm, không có tình cảm”. Tô? khá sốc và bất bình. Nhưng vì vợ quá ương bướng, không bảo được. Mặt khác tô? nghĩ mẹ chồng nàng dâu không xích mích, cô ấy làm tròn trách nh?ệm, g?a đình an ổn cũng là tốt lắm rồ?. Tô? nào b?ết vợ tô? thể h?ện sự “có trách nh?ệm” một cách rất cực đoan.

Cô ấy làm mọ? v?ệc quấy quá cho xong, không đúng theo yêu cầu của mẹ tô?. Cô ấy bảo mẹ quá khó tính, không ch?ều được.

Thật ra tô? thấy chuyện các nàng dâu chê mẹ chồng khó tính là không đúng. Mỗ? ngườ? có một chuẩn mực r?êng về sự sạch sẽ, gọn gàng. Nhìn từ góc độ của vợ tô? thì mẹ chồng khó tính. Nhưng nhìn từ góc độ của mẹ tô? và tô? (ngườ? đã quen sống trong sự gọn gàng, ngăn nắp của mẹ) thì vợ tô? quả thật có tính lườ?, làm gì cũng ph?ên ph?ến cho xong.

Mẹ tô? cũng hay bắt vợ tô? làm lạ? mỗ? kh? cô ấy làm v?ệc nhà mà bà chưa vừa ý. Thứ nhất là mẹ tô? không thể chịu được kh? nhà cửa bừa bộn và không được sạch sẽ như ý bà. Thứ ha? là mẹ tô? muốn rèn cho vợ tô? thó? quen ngăn nắp, chỉn chu. Mọ? ngườ? cũng b?ết là các cô gá? bây g?ờ được bố mẹ ch?ều nên không thạo v?ệc nhà, về nhà chồng lúc nào mẹ chồng cũng phả? dạy và bảo ban.

Nhìn vợ tô? lóng ngóng, đến tô? còn ngứa mắt nó? ch? mẹ tô?. Vì thế đô? kh? bà bực mình, mắng hoặc nó? lờ? khó nghe cũng là dễ h?ểu. Còn chủ yếu bà cũng hết sức tế nhị, nhắc nhở và dạy bảo bình thường thô?, tránh gây xích mích.

Trong chuyện này tô? thấy ngườ? có lỗ? là t?nh-vo?-con-dau-ma-khong-b?et-a6722.html">vợ tô?.

Nhưng lờ? nào vào ta? vợ tô? cũng là mẹ tô? cố ý gây khó dễ. Hầu như hôm nào tô? về đến nhà cũng thấy cô ấy sưng xỉa, càu nhàu “Tô? đang đau đầu đây, bị mẹ anh hành hạcả buổ?”.

Vợ tô? luôn bảo là mẹ tô? tự tìm đến cô ấy để gây rố?. Nhưng rõ ràng cô ấy có thá? độ chọc tức, kh?êu ch?ến vớ? bà.

Nh?ều v?ệc mẹ tô? nhắc nhở suốt, nó? đ? nó? lạ? nó? tá? nó? hồ?, đến tô? cũng thuộc nằm lòng rồ? mà cô ấy vẫn làm sa?, để mẹ tô? s?nh bực rồ? thành khó chịu. Cô ấy không chịu t?ếp thu, co? thường những gì mẹ tô? nó?, tự làm v?ệc theo ý mình.

Tô? đã nh?ều lần quan sát. Mẹ tô? dạy bảo cô ấy rất nhẹ nhàng nhưng cô ấy không lắng nghe, mặt mũ? cau có khó chịu. Mẹ tô? nó? xong cô ấy “vâng” cụt lủn, rồ? hỏ? “Mẹ nó? xong chưa, xong rồ? thì con đ? làm v?ệc khác” rồ? ?m ỉm quay ngoắt đ?, để mặc bà đứng sững ở đó.

Cô ấy thực h?ện đúng câu “Chỉ làm tròn trách nh?ệm chứ không có tình cảm”. Cô ấy chỉ chào mẹ tô? mỗ? kh? về nhà và ra khỏ? nhà, còn đâu cấm có mở m?ệng hỏ? han, nó? chuyện vớ? bà câu nào. Con dâu nhà ngườ? ta tặng quà, hỏ? thăm, nịnh mẹ chồng còn cô ấy thì cứ “nước sông không phạm nước g?ếng”.

Tô? nhắc nhở thì cô ấy bảo “Tô? chẳng làm gì sa?”, lạ? còn bảo “Anh có nịnh mẹ tô? đâu mà tô? phả? nịnh mẹ anh”. Tạ? sao cô ấy không h?ểu sự khác b?ệt g?ữa con dâu và con rể chứ? Các cụ ta chẳng có câu “dâu con rể khách” đấy là gì.

Vợ tô? chưa từng cã? mẹ tô?, nó? hỗn vớ? mẹ tô? nhưng chính thá? độ lầm lì và sự xa cách của cô ấy kh?ến cho bà bực bộ?. Cô ấy tự đắc cho rằng mình là con dâu tốt, gọ? dạ bảo vâng và chẳng bao g?ờ cã? cọ. Thế nên mẹ tô? mà cứ mắng hoặc bảo cô ấy làm cá? này cá? k?a chưa tốt, hay là bảo vợ tô? th?ếu tình cảm là cô ấy quy chụp cho mẹ tô? bớ? lông tìm vết, k?ếm cớ s?nh sự.

Quan hệ mẹ chồng nàng dâu càng ngày càng xấu và căng thẳng. Cả ha? bên đều không ưa nhau và ngấm ngầm ghét nhau. Tô? cảm g?ác như chỉ một xích mích nhỏ sẽ kh?ến cho g?ọt nước tràn ly, ha? ngườ? cã? cọ ầm ĩ ngay được.

Trong chuyện này tô? thấy ngườ? có lỗ? là vợ tô?. Đáng ra là ngườ? mớ? trong g?a đình phả? chủ động thân th?ết, lắng nghe, học hỏ?, đằng này cô ấy lấy thá? độ đố? xử vớ? ngườ? dưng nước lã để đố? xử vớ? ngườ? trong nhà.

Tô? phả? làm thế nào để có thể thay đổ? vợ?

Theo Afam?ly

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/phai-lam-sao-khi-vo-luon-sung-sia-voi-me-chong-a7525.html