`
An ninh - Hình sự - Gã đàn ông đánh tới tấp vào đầu nữ bảo vệ chung cư ở Hà Nội khai gì?

Gã đàn ông đánh tới tấp vào đầu nữ bảo vệ chung cư ở Hà Nội khai gì?

Gã đàn ông đánh tới tấp nữ bảo vệ chung cư khai, sau khi uống rượu, cộng với bức xúc trước đó nên L. hành hung nữ bảo vệ.

Trong Pháp luật