`
An ninh - Hình sự - Từ năm 2020, sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều bị phạt đến 1 triệu đồng

Từ năm 2020, sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều bị phạt đến 1 triệu đồng

Lỗi sử dụng đèn chiếu xa khi tránh xe đi ngược chiều; chạy trong hầm đường bộ không sử dụng đèn chiếu sáng gần sẽ bị xử phạt 1 triệu đồng.

Trong Pháp luật