`
An ninh - Hình sự - Bị giành chỗ ngủ trong chòi vịt, người đàn ông dùng gậy đánh người tử vong

Bị giành chỗ ngủ trong chòi vịt, người đàn ông dùng gậy đánh người tử vong

Xảy ra xích mích với ông Kia về chuyện chỗ ngủ, Vân đã dùng gậy đánh chết nạn nhân sau đó bỏ trốn khỏi hiện trường.

Trong Pháp luật