An ninh - Hình sự - Xét xử vụ chồng "hờ" để vợ kích dục cho khách hòng cướp tài sản ở Vĩnh Long

Xét xử vụ chồng "hờ" để vợ kích dục cho khách hòng cướp tài sản ở Vĩnh Long

Thấy việc kinh doanh ế ẩm, Đại đã bàn bạc và để vợ ra kích dục cho khách rồi lợi dụng tài sản.