`
An ninh - Hình sự - Bị "người trong mộng" từ chối tình cảm, nam thợ hồ cáu giận đập phá quán cà phê

Bị "người trong mộng" từ chối tình cảm, nam thợ hồ cáu giận đập phá quán cà phê

Bực tức vì "người trong mộng" tránh né, Trung nổi điên đập phá quán cà phê, làm hư hỏng máy tính, nhà vệ sinh, bình hoa...và nhiều đồ đạc khác.

Trong Pháp luật