`
An ninh - Hình sự - Vụ cậu và mẹ bạo hành, chăn dắt con cháu đi ăn xin: Tội ác tày trời của những kẻ xưng danh "người thân"

Vụ cậu và mẹ bạo hành, chăn dắt con cháu đi ăn xin: Tội ác tày trời của những kẻ xưng danh "người thân"

Mỗi ngày, 2 cháu D. và T phải xin đủ số tiền 900,000 đồng dưới sự canh chừng của Bé, nếu không sẽ bị mắng chửi, đánh đập bằng roi tre, chích điện.

Trong Pháp luật