`
An ninh - Hình sự - Nghịch tử dùng gậy đánh bố tử vong sau cuộc nhậu

Nghịch tử dùng gậy đánh bố tử vong sau cuộc nhậu

Xảy ra mâu thuẫn trong khi uống rượu, nghịch tử dùng gậy tấn công khiến bố bị thương nặng rồi tử vong sau đó.

Trong Pháp luật