`
An ninh - Hình sự - Cựu Đại úy công an hầu tòa vì dùng tài liệu “mật” tống tiền 3 tỷ đồng

Cựu Đại úy công an hầu tòa vì dùng tài liệu “mật” tống tiền 3 tỷ đồng

Trong thời gian công tác, Don quen biết một cán bộ Agribank chi nhánh TP.HCM và được người này cung cấp tài liệu “mật” liên quan đến những sai phạm của Giám...

Trong Pháp luật