`
Hội Luật Gia - Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam khoá IV

Ra mắt Ban chấp hành Đảng bộ cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam khoá IV

Chiều 29/6, Đại hội Đảng bộ lần IV nhiệm kỳ 2020-2025 cơ quan Trung ương hội Luật gia Việt Nam đã bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa gồm 9 ủy viên.