`
Tình huống pháp luật - Danh sách tất cả loại đất có thời hạn sử dụng không quá 50 năm mà ai cũng cần biết

Danh sách tất cả loại đất có thời hạn sử dụng không quá 50 năm mà ai cũng cần biết

Đất 50 năm là loại đất có thời hạn sử dụng 50 năm kể từ ngày được cấp. Sau khi hết thời hạn sử dụng, đất sẽ bị nhà nước thu hồi để sử dụng vào các kế hoạch...

Trong Pháp luật