`
Tình huống pháp luật - Xe đưa đón các cấp lãnh đạo nào được vào tận chân máy bay?

Xe đưa đón các cấp lãnh đạo nào được vào tận chân máy bay?

Các cá nhân, phương tiện phục vụ muốn vào khu vực hạn chế tại sân bay phải được cơ quan cảng vụ cấp thẻ ra vào sân bay đón, tiễn.

Trong Pháp luật