`
Tình huống pháp luật - Từ 2021, lao động thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Từ 2021, lao động thử việc có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Bộ luật Lao động 2019 chính thức có hiệu lực từ 1/1/2021, bổ sung thêm quy định người lao động thử việc được ký hợp đồng lao động.