Tình huống pháp luật - Cô giáo tát tới tấp học sinh ở Hải Phòng có bị xử lí hình sự?

Cô giáo tát tới tấp học sinh ở Hải Phòng có bị xử lí hình sự?

Theo luật sư Nguyễn Anh Thơm, hành vi của cô giáo Thu Trang xâm phạm nghiêm trọng đến quyền được bảo vệ về thân thể, sức khỏe của trẻ em.