`
Tình huống pháp luật - Làm thế nào để sang tên, đổi chủ xe ô tô đứng tên người đã mất?

Làm thế nào để sang tên, đổi chủ xe ô tô đứng tên người đã mất?

Để sang tên xe ô tô đứng tên người đã mất, cần phải nhận được sự đồng ý của những người thuộc hàng thừa kế thứ nhất của chủ phương tiện.