`
Tình huống pháp luật - Từ năm 2021, khi nào lương của chồng được chuyển thẳng vào tài khoản vợ?

Từ năm 2021, khi nào lương của chồng được chuyển thẳng vào tài khoản vợ?

Trường hợp người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.