`
Tình huống pháp luật - Chi tiết cách tính, thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất

Chi tiết cách tính, thủ tục nhận bảo hiểm xã hội 1 lần mới nhất

Mức BHXH 1 lần của người lao động có thời gian đóng BHXH chưa đủ 1 năm được tính bằng 22% các mức tiền lương tháng đã đóng BHXH.

Trong Pháp luật