`
Tình huống pháp luật - Tiêu chí phân loại công chức thay đổi như thế nào từ ngày 1/7?

Tiêu chí phân loại công chức thay đổi như thế nào từ ngày 1/7?

Từ 1/7/2020, khi Luật sửa đổi, bổ sung số 52/2019/QH14 chính thức có hiệu lực thì công chức sẽ có tổng cộng là 6 ngạch so với 5 ngạch như hiện nay.

Trong Pháp luật