`
Tình huống pháp luật - Từ năm 2021, 6 trường hợp nào nghỉ hưu trước tuổi hưởng nguyên lương?

Từ năm 2021, 6 trường hợp nào nghỉ hưu trước tuổi hưởng nguyên lương?

Bộ luật Lao động 2019 và Luật BHXH 2014 quy định cụ thể 6 trường hợp được nghỉ hưu trước tuổi và hưởng nguyên lương từ ngày 1/1/2021.