`
Tình huống pháp luật - Đào tạo, cấp giấy phép lái xe: Có cần thay đổi cơ quan quản lý?

Đào tạo, cấp giấy phép lái xe: Có cần thay đổi cơ quan quản lý?

Dự thảo luật Giao thông đường bộ sửa đổi do bộ GTVT soạn và dự thảo luật Bảo đảm trật tự, an toàn giao thông đường bộ do bộ Công an soạn vừa chính thức trình...