Phát hiện loài Mang lớn quý hiếm ở Thừa Thiên - Huế


Thứ 5, 24/10/2013 | 10:19


Ngày 23/10/2013, Ban quản lý khu bảo tồn Sao la tỉnh Thừa Thiên - Huế vừa phát hiện hình ảnh một loài Mang lớn, loài thú quý hiếm có trong sách Đỏ hiện đang sống trong khu bảo tồn này.

Ngày 23/10/2013, Ban quản lý khu bảo tồn Sao la tỉnh Thừa Th?ên  - Huế vừa phát h?ện hình ảnh một loà? Mang lớn, loà? thú quý h?ếm có trong sách Đỏ đang sống trong khu bảo tồn này.

Hình ảnh một con Mang lớn

Loà? Mang lớn này có tên khoa học là Munt?acus vuquangens?s, được đưa vào sách đỏ V?ệt Nam năm 2000. Chúng sống chủ yếu ở các tỉnh m?ền Trung từ Nghệ An tớ? N?nh Thuận. Do bị săn bắn và bẫy bắt thường xuyên, số lượng loà? này ngày càng suy g?ảm. Cũng như các loà? thú móng guốc lớn khác, loà? mang lớn lạ? là một loà? quan trọng nữa góp phần vào g?á trị đa dạng s?nh học độc đáo của nước ta nó? chung và tỉnh Thừa Th?ên - Huế nó? r?êng.

Đây là phát h?ện đầu t?ên về loà? Mang lớn tạ? khu bảo tồn này, thông qua đợt k?ểm tra từ bẫy ảnh. Trước đây, cũng có nh?ều loà? vật quý h?ếm được phát h?ện tạ? khu bảo tồn như thỏ vằn, voọc chà vá chân nâu, trĩ sao… H?ện Quỹ bảo vệ động vật hoang dã quốc tế (WWF) đang t?ến hành g?úp đỡ Ban quản lý Khu bảo tồn Sao la đặt thêm các bẫy ảnh để phát h?ện thêm nh?ều động vật mớ?.

Khu bảo tồn Sao la tỉnh Thừa Th?ên - Huế vừa được mở rộng d?ện tích từ 12.153 ha lên thành 15.519 ha, vớ? nh?ệm vụ bảo tồn quần thể loà? sao la, các loà? thú móng guốc và các loà? động, thực vật đặc hữu và quý h?ếm khác; bảo tồn các loà?, nguồn gene và các s?nh cảnh.

Quỳnh Lê (tổng hợp)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-loai-mang-lon-quy-hiem-o-thua-thien---hue-a6457.html