Phát hiện sữa dinh dưỡng cho trẻ nhỏ có hàm lượng nhôm vượt chuẩn


Thứ 7, 12/10/2013 | 03:34


Ngày 11/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho biết, Cục nắm được thông tin về sữa dinh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ ở Anh có hàm lượng nhôm cao và đã tiến hành xác minh thông tin.

Ngày 11/10, Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) cho b?ết, Cục nắm được thông t?n về sữa d?nh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ ở Anh có hàm lượng nhôm cao và đã t?ến hành xác m?nh thông t?n.

Theo đó, Tạp chí BMC Ped?atr?cs đăng tả? ngày 8/10/2013 về một ngh?ên cứu chuyên sâu t?ếp theo các ngh?ên cứu đã t?ến hành trước đây về hàm lượng nhôm trong các sản phẩm d?nh dưỡng công thức dành cho trẻ nhỏ. Ngh?ên cứu này được các nhà khoa học thuộc Trường Đạ? học Keele (Anh) thực h?ện trên 30 sản phẩm d?nh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ đang được sử dụng phổ b?ến ở Anh như: Aptam?l Toddler Grow?ng up, Sma Toddler, H?pp Organ?c F?rst, Cow &Gate F?rst... Kết quả ngh?ên cứu cho thấy tất cả 30 mẫu đều bị nh?ễm nhôm ở mức cao và chưa g?ảm đ? so vớ? ngh?ên cứu trước đây. Cả sữa uống và sữa bột đều bị ô nh?ễm nhôm vớ? hàm lượng từ 100-430µg/L.


Ảnh m?nh họa

Ngay sau kh? nắm được thông t?n này, Cục An toàn thực phẩm đã ngay lập tức l?ên hệ vớ? Cơ quan T?êu chuẩn Thực phẩm của Anh (FSA) và Cơ quan An toàn thực phẩm của Châu Âu (EFSA), tuy nh?ên cả 2 cơ quan này đều chưa có thông t?n chính thức về vấn đề này. Và Ủy ban T?êu chuẩn hóa thực phẩm của quốc tế (CODEX) không quy định hàm lượng nhôm trong các sản phẩm d?nh dưỡng công thức cho trẻ nhỏ để đảm bảo sức khỏe cho ngườ? t?êu dùng, đặc b?ệt là trẻ em,

Song song vớ? v?ệc xác m?nh thông t?n, Cục An toàn thực phẩm đã t?ến hành rà soát các sản phẩm d?nh dưỡng công thức nhập khẩu từ Anh đã công bố sản phẩm tạ? Cục. Kết quả rà soát cho thấy trong các loạ? sữa k?a chỉ mớ? có sản phẩm Aptam?l được công bố chất lượng tạ? Cục. Để k?ểm định hàm lượng nhôm trong sản phẩm này, Cục An toàn thực phẩm đã yêu cầu V?ện K?ểm ngh?ệm An toàn vệ s?nh thực phẩm Quốc g?a t?ến hành lấy mẫu g?ám sát hàm lượng nhôm đố? vớ? các sản phẩm Aptam?l xuất xứ Anh đang lưu thông trên thị trường và báo cáo về Cục trước ngày 15/10/2013.

TS Lâm Quốc Hùng, Cục An toàn thực phẩm cho b?ết, v?ệc chủ động g?ám sát các thông t?n l?ên quan đến cảnh báo thực phẩm được Cục An toàn thực phẩm hết sức chú ý để kịp thờ? tăng cường g?ám sát các sản phẩm tương tự trong nước để kịp thờ? phát h?ện nguy cơ nếu có, từ đó cảnh báo ngườ? dân trong lựa chọn và sử dụng thực phẩm an toàn.

Theo Hồng Hả?/ Dantr?

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-sua-dinh-duong-cho-tre-nho-co-ham-luong-nhom-vuot-chuan-a4752.html