Phát hiện tín hiệu từ không gian sâu đều đặn truyền tới Trái Đất


Thứ 4, 12/02/2020 | 00:36


Các nhà nghiên cứu phát hiện một chớp sóng vô tuyến (FRB) lặp lại theo chu kỳ 16 ngày nhưng hiện vẫn chưa xác định được nguồn phát.

Các nhà nghiên cứu phát hiện một chớp sóng vô tuyến (FRB) lặp lại theo chu kỳ 16 ngày nhưng hiện vẫn chưa xác định được nguồn phát.

          
Nguồn: Amaze Lab

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/phat-hien-tin-hieu-tu-khong-gian-sau-deu-dan-truyen-toi-trai-dat-a311172.html