Phía sau bản án- Để lại cho con sự mồ côi


Thứ 6, 15/08/2014 | 09:40


Khuất sau những tội ác, người gánh chịu những nỗi đau không chỉ là nạn nhân mà còn có cả thân nhân những người lầm lỗi. Họ đã vứt bỏ tất cả cuộc sống đã mang lại, chỉ khi ngồi sau song sắt mới chợt tỉnh ngộ.

Khuất sau những tội ác, người gánh chịu những nỗi đau không chỉ là nạn nhân mà còn có cả thân nhân những người lầm lỗi. Họ đã vứt bỏ tất cả cuộc sống đã mang lại, chỉ khi ngồi sau song sắt mới chợt tỉnh ngộ.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phia-sau-ban-an--de-lai-cho-con-su-mo-coi-a62055.html