Phiên họp thứ 44 của UBTVQH dự kiến khai mạc vào ngày 20/4 tới


Thứ 6, 12/03/2021 | 11:06


Cùng sự kiện

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa có quyết định về dự kiến nội dung chương trình, thời gian phiên họp 44 (phiên họp tháng 4) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội.

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân vừa có quyết định về dự kiến nội dung chương trình, thời gian phiên họp 44 (phiên họp tháng 4) của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH).

Theo đó, phiên họp thứ 44 khai mạc vào sáng 20/4.

Về nội dung, dự kiến, UBTVQH sẽ cho ý kiến về dự án Luật Đầu tư theo phương thức đối tác công tư; dự án Luật Thanh niên (sửa đổi); dự án Luật Người lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Bảo vệ môi trường; dự án Luật Thỏa thuận quốc tế.

UBTVQH cũng sẽ cho ý kiến về việc chuẩn bị kỳ họp thứ 9 của Quốc hội; dự kiến chương trình xây dựng luật, pháp lệnh năm 2021 của Quốc hội; báo cáo kết quả giám sát chuyên đề “Việc thực hiện chính sách, pháp luật về phòng, chống xâm hại trẻ em”; cho ý kiến (lần 2) về việc điều chỉnh tỷ lệ khoán kinh phí bảo đảm hoạt động đối với Tổng cục Thuế và Tổng cục Hải quan giai đoạn 2016 - 2020; việc điều chuyển một phần nguồn kinh phí đảm bảo hoạt động của Tổng cục Thuế sang Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Học viện Tài chính; báo cáo của Chính phủ về việc thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019.

Cũng tại phiên họp này, UBTVQH sẽ cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Thương mại tự do Việt Nam - EU (EVFTA); cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn Hiệp định Bảo hộ đầu tư Việt Nam - EU (EVIPA); cho ý kiến về việc trình Quốc hội phê chuẩn gia nhập Công ước số 105 của Tổ chức Lao động quốc tế về xóa bỏ lao động cưỡng bức.

UBTVQH dự phòng 2,5 ngày làm việc để xem xét các nội dung nếu đủ điều kiện như: Về dự án Luật Cư trú (sửa đổi); dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về phát triển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về miễn thuế sử dụng đất nông nghiệp; dự thảo Nghị quyết của Quốc hội về việc giải quyết một số vấn đề vướng mắc trong quá trình tổ chức thi hành Luật Đất đai;…

Theo Báo Chính Phủ

Link gốc: http://baochinhphu.vn/thoi-su/phien-hop-thu-44-cua-ubtvqh-du-kien-khai-mac-vao-ngay-204-toi/393158.vgp

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/phien-hop-thu-44-cua-ubtvqh-du-kien-khai-mac-vao-ngay-204-toi-a319811.html