Philippines sắp đàm phán hiệp ước quốc phòng với Nhật Bản?


Thứ 3, 10/12/2013 | 06:15


(ĐSPL) - Tổng thống Philippines, Benigno Aquino III, để ngỏ khả năng thảo luận về hiệp ước quốc phòng với Nhật Bản, khi ông tham dự Hội nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản trong tuần này.

(ĐSPL) - Tổng thống Ph?l?pp?nes, Ben?gno Aqu?no III, để ngỏ khả năng thảo luận về h?ệp ước quốc phòng vớ? Nhật Bản, kh? ông tham dự Hộ? nghị cấp cao ASEAN-Nhật Bản trong tuần này.Tham dự hộ? nghị, lãnh đạo các nước ASEAN và Nhật Bản dự k?ến ​​sẽ thảo luận từ ngày 12 đến ngày 15/12 vấn các đề hữu quan và quan hệ ASEAN-Nhật Bản, nhưng Tổng thống Aqu?no cho b?ết ông sẵn sàng thảo luận về các vấn đề khác, trong đó có các tranh chấp lãnh thổ vớ? Trung Quốc.Tổng thống Ph?l?pp?nes Ben?gno Aqu?no III không loạ? trừ khả năng thảo luận về “một h?ệp ước quốc phòng vớ? Nhật Bản”Theo báo Ph?lstar, trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, Tổng thống Aqu?no nó? ông không loạ? trừ khả năng thảo luận về “một h?ệp ước quốc phòng vớ? Nhật Bản” và nó? “bất cứ đ?ều gì tạo ra căng thẳng và bất ổn đều là mố? quan tâm của tất cả các bên”. Ông nó? thêm: "Các bên nên tập trung vào v?ệc duy trì một khu vực ổn định để có mô? trường cần th?ết cho v?ệc phát tr?ển k?nh tế vì lợ? ích của tất cả các dân tộc chúng ta”.Tổng thống Aqu?no lưu ý rằng Mỹ và Nhật Bản là ha? đố? tác ch?ến lược duy nhất của Ph?l?pp?nes.Ph?l?pp?nes đang có tranh chấp lãnh thổ vớ? Trung Quốc và cực lực phản đố? “chủ quyền không thể tranh cã?” của Trung Quốc đố? vớ? hầu hết d?ện tích B?ển Đông, trong phạm v? cá? gọ? là bản đồ “đường chín đoạn” vô cùng ph? lý. Trong kh? đó, Nhật Bản cũng đang sa vào  tranh chấp vớ? Trung Quốc về quần đảo Senkaku/Đ?ếu Ngư trên B?ển Hoa Đông.Một số quốc g?a như Ph?l?pp?nes, Nhật Bản và Mỹ cũng đã bác bỏ cá? gọ? là “vùng nhận dạng phòng không” (ADIZ) mà Trung Quốc vừa áp đặt, trong đó yêu cầu máy bay nước ngoà? phả? “kha? báo” và tuân thủ sự hướng dẫn của Trung Quốc.V?ệc th?ết lập ADIZ trên B?ển Hoa Đông là một nỗ lực để thúc đẩy tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đố? vớ? quần đảo Senkaku/Đ?ếu Ngư h?ện do Nhật Bản k?ểm soát.Trong kh? đó, trước lo ngạ? các nước Châu Á về v?ệc Trung Quốc có thể th?ết lập một ADIZ tương tự trên B?ển Đông, Đạ? sứ Trung Quốc tạ? Ph?l?pp?nes Ma Keq?ng (Mã Khắc Thanh) nó? “v?ệc quyết định th?ết lập các khu vực nhận dạng phòng không và kh? nào th?ết lập là quyền của chính phủ Trung Quốc”.Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Itsunor? Onodera nó? rằng kế hoạch của Trung Quốc nhằm th?ết lập một ADIZ tương tự ở B?ển Đông sẽ làm g?a tăng căng thẳng trong khu vực. Hãng t?n AP dẫn lờ? ông Onodera tuyên bố: “Mỹ, Hàn Quốc, L?ên m?nh châu Âu và các nước khác đang thể h?ện mố? quan tâm mạnh mẽ. Nếu ADIZ mớ? sẽ được th?ết lập ở B?ển Đông, tô? nghĩ rằng chính phủ Nhật Bản cần thể h?ện sự quan tâm tương tự như những gì chúng tô? đã làm đố? vớ? B?ển Hoa Đông”.M?nh Đức (theo báo Ph?lstar)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/philippines-sap-dam-phan-hiep-uoc-quoc-phong-voi-nhat-ban-a12619.html

Tag: