Phó Chủ tịch PTI nhận 2,67 tỷ tiền thuê nhà, học phí cho con


Thứ 4, 31/03/2021 | 09:39


Cùng sự kiện

Năm 2020, PTI chi trả cho Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách gần 2,67 tỷ đồng để thanh toán chi phí thuê nhà, tiền học phí cho con và các khoản chi phí hoạt động khác.

Năm 2020, PTI chi trả cho Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách gần 2,67 tỷ đồng để thanh toán chi phí thuê nhà, tiền học phí cho con và các khoản chi phí hoạt động khác.

Phó Chủ tịch HĐQT không nhận lương nhưng được trả gần 2,67 tỷ tiền thuê nhà, học phí cho con và các chi phí hoạt động khác. Ảnh minh họa

Tại Nghị quyết HĐQT về việc thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và kế hoạch kinh doanh năm 2021, Tổng công ty cổ phần Bảo hiểm Bưu điện (Mã: PTI) ghi nhận tổng chi phí đã chi trả cho Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách Kim Kang Wook số tiền là 2,67 tỷ đồng.

Doanh nghiệp lý giải số tiền trên để thanh toán chi phí thuê nhà, tiền học phí cho con và các khoản chi phí hoạt động khác theo quy định của Tổng công ty. Tuy nhiên, Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách không được trả lương, thưởng theo quy định của tổng công ty.

Báo cáo cũng cho biết nguồn thù lao được sử dụng chi cho HĐQT, ban kiểm soát năm 2020 là 1% lợi nhuận sau thuế, tương đương 2,5 tỷ đồng.

Ngoài tổng chi phí đã chi trả cho Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách, tiền lương, thưởng đã chi cho trưởng BKS chuyên trách gần 1,34 tỷ đồng.

Được biết, đây không phải là lần đầu tiên Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách Kim Kang Wook được thanh toán chi phí thuê nhà, tiền học phí của con nhưng không được trả lương, thưởng hàng tháng như các lãnh đạo khác.

Năm 2017, PTI dành 1% lợi nhuận đạt được trong năm để chi trả thù lao cho HĐQT, BKS, riêng Phó Chủ tịch HĐQT chuyên trách Kim Kang Wook sẽ được công ty thanh toán chi phí thuê nhà, tiền học phí cho con và các chi phí khác theo quy định nhưng không được trả lương, thưởng như các lãnh đạo khác.

Về tình hình kinh doanh, năm 2020, Bảo hiểm Bưu điện ghi nhận tổng doanh thu bảo hiểm đạt 6.046 tỷ đồng, hoàn thành 95,2% kế hoạch năm. Lợi nhuận trước thuế đạt gần 305 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt hơn 250 tỷ đồng, gần gấp đôi so với chỉ tiêu lãi 128,7 tỷ đồng đặt ra cho cả năm và tăng 110% so với năm 2019.

Đáng chú ý, lợi nhuận hoạt động kinh doanh bảo hiểm đạt 174 tỷ đồng, tăng gấp hơn 5 lần so với kế hoạch đặt ra là 34 tỷ.

Nguyên nhân chủ yếu khiến lợi nhuận năm 2020 tăng mạnh so với năm 2019 là do tiết giảm chi phí, trong đó riêng chi phí cho nhân viên giảm hơn trăm tỷ đồng, xuống còn 200 tỷ đồng trong năm 2020 vừa qua.

Về phân phối lợi nhuận năm 2020, HĐQT đưa ra 2 phương án, thứ nhất do ban điều hành đệ trình, dành hơn 80 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền mặt, tỷ lệ 10%. Trong khi đó, cổ đông VNPost đề nghị dành gần 161 tỷ đồng chia cổ tức bằng tiền mặt 10% và bằng cổ phiếu 10% nữa, tổng 20%.

Tỷ lệ và hình thức chi trả cổ tức năm 2020 sẽ được trình đại hội đồng cổ đông để quyết định.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-chu-tich-pti-nhan-267-ty-tien-thue-nha-hoc-phi-cho-con-a361058.html