Phó giám đốc Sở Tư pháp bị đề nghị khai trừ Đảng


Thứ 3, 15/10/2013 | 09:37


Sáng ngày 15/10, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã chính thức công khai thông báo kết quả kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm đối với đảng viên Nguyễn Ngọc Bảo, Phó giám đốc Sở tư pháp.

Sáng ngày 15/10, Ủy ban K?ểm tra Tỉnh ủy Phú Yên đã chính thức công kha? thông báo kết quả k?ểm tra kh? có dấu h?ệu v? phạm đố? vớ? đảng v?ên Nguyễn Ngọc Bảo, Phó g?ám đốc Sở tư pháp.

Ủy ban K?ểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cho b?ết, ông Bảo đã v? phạm ngh?êm trọng kỷ luật của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Phú Yên kha? Đảng, chính quyền xử lý buộc thô? v?ệc, chuyển cơ quan đ?ều tra xử lý theo quy định của pháp luật đố? vớ? ông Bảo

Theo Ủy ban K?ểm tra Tỉnh ủy Phú Yên, ông Bảo đã cùng vớ? vợ vay t?ền của nh?ều ngườ? nhưng để dây dưa kéo dà? nh?ều năm để mọ? ngườ? đến nhà, cơ quan đò? nợ nh?ều lần, gây mất an n?nh trật tự, làm mất uy tín, ảnh hưởng đến tư cách, phẩm chất của ngườ? cán bộ, công chức trong cơ quan và nơ? cư trú. Trong s?nh hoạt và công tác, ông Bảo th?ếu tư cách đạo đức, tác phong chuẩn mực.

Cụ thể, năm 2011, Ủy ban K?ểm tra Tỉnh ủy đã th? hành kỷ luật bằng hình thức kh?ển trách, nhưng ông Bảo vẫn t?ếp tục v? phạm quy định của Ban Bí thư Trung ương về trách nh?ệm nêu gương của cán bộ, đảng v?ên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp. Vì vậy, hành v? của ông Bảo được Ủy ban K?ểm tra Tỉnh ủy cho rằng là có hệ thống.

Ngoà? ra, trong thờ? g?an g?ữ chức vụ Phó g?ám đốc Sở Nộ? vụ, rồ? chuyển sang Sở Tư pháp Phú Yên, ông Bảo cùng vớ? vợ, cháu ruột và một số ngườ? thân tổ chức đường dây chuyên lừa đảo nhận t?ền hố? lộ của nh?ều ngườ? để chạy x?n v?ệc, gây bất bình trong cán bộ, đảng v?ên và nhân dân, ảnh hưởng đến uy tín, thanh danh của Đảng, v? phạm quy định những đ?ều đảng v?ên không được làm. Mặc dù vậy nhưng trong quá trình k?ểm tra, ông Bảo còn tỏ ra thá? độ th?ếu hợp tác, né tránh và nêu ra nh?ều lý do không chính đáng, gây khó khăn cho công tác k?ểm tra của Đảng, vì mục đích thoá? thác khuyết đ?ểm, sa? phạm của mình, thậm chí còn đổ lỗ? cho ngườ? khác.

Cùng ngày, Ủy ban K?ểm tra Tỉnh ủy Phú Yên cũng đã thông báo chuẩn y hình thức kỷ luật kha? trừ ra khỏ? Đảng của Ban Thường vụ Huyện ủy Tây Hòa đố? vớ? ông Đ?nh Công Bằng, nguyên Đảng ủy v?ên, nguyên Phó bí thư Ch? bộ thôn Sơn Ngh?ệp, xã Sơn Thành Tây, do lấn ch?ếm 26,76m2 đất hành lang an toàn g?ao thông quốc lộ 29 để xây dựng công trình trá? phép; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xử lý kỷ luật đố? vớ? ông Nguyễn Thành Long, Tỉnh ủy v?ên, Phó Trưởng ban phụ trách Ban Dân vận Tỉnh ủy, nguyên Bí thư Huyện ủy Đông Hòa, do th?ếu ngh?êm túc trong thực h?ện quy chế làm v?ệc, để xảy ra mất đoàn kết trong Thường trực Huyện ủy; đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy kỷ luật ông Phạm M?nh Chu, Bí thư Ch? bộ Ban th? đua khen thưởng, Phó g?ám đốc Sở Nộ? vụ, nguyên Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa, do duyệt ch? hỗ trợ 306 tr?ệu đồng cho nh?ều cá nhân sa? vớ? quy định.

Theo Nhất M?nh/ Báo Phú Yên