Phó Thủ tướng chỉ đạo thu hồi cổ phần đã bán tại Hãng phim truyện Việt Nam, hoàn tiền cho nhà đầu tư


Thứ 2, 30/03/2020 | 06:20


Phó Thủ tướng yêu cầu bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch căn cứ Kết luận của Thanh tra Chính phủ thực hiện các quy trình, thủ tục để thu hồi số cổ phần đã bán.

Phó Thủ tướng yêu cầu bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch căn cứ Kết luận của Thanh tra Chính phủ thực hiện các quy trình, thủ tục để thu hồi số cổ phần đã bán và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư.

Văn phòng Chính phủ mới đây đã thông báo kết luận của Phó Thủ tướng Trương Hoà Bình về việc thực hiện kết luận sau thanh tra công tác cổ phần hoá Hãng phim truyện Việt Nam.

Thông báo nêu rõ, theo kết luận thanh tra, việc xây dựng phương án sử dụng đất tại phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Hãng phim truyện Việt Nam thành công ty cổ phần, Hãng phim truyện Việt Nam xây dựng phương án sử dụng đất trong đó bao gồm cả toàn bộ diện tích tại khu đất số 6 Thái Văn Lung, quận 1, TP.HCM và toàn bộ khu đất tại số 4 Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội khi chưa được cấp có thẩm quyền phê duyệt; việc thực hiện các quy định về quản lý sử dụng đất chưa đúng quy định của Luật Đất đai.

Phó Thủ tướng chỉ đạo thu hồi cổ phần đã bán tại Hãng phim truyện Việt Nam, hoàn tiền cho nhà đầu tư. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Phó Thủ tướng yêu cầu bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch (VH-TT-DL) căn cứ Kết luận thanh tra tháng 8/2018 của Thanh tra Chính phủ và ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ tại thông báo tháng 8/2019 của Văn phòng Chính phủ thực hiện các quy trình, thủ tục để thu hồi số cổ phần đã bán và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư.

Trong đó, làm việc với Tổng công ty Vận tải thủy (Vivaso - nhà đầu tư) để thu hồi số cổ phần đã bán và hoàn trả tiền cho nhà đầu tư, trường hợp Vivaso không chấp hành thì phối hợp với các cơ quan liên quan xem xét áp dụng biện pháp cưỡng chế để thực hiện kết luận thanh tra. Đồng thời, tiếp tục phối hợp với bộ Tài chính thực hiện ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về số tiền để hoàn trả cho nhà đầu tư.

Hãng phim truyện Việt Nam là hãng phim Nhà nước được thành lập năm 1953, trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du Lịch. Lịch sử tồn tại của hãng gắn liền với dòng phim cách mạng và nghệ thuật.

Năm 2016, hãng Phim truyện Việt Nam chào mời cổ phần hóa. Sau nhiều lùm xùm, tổng công ty vận tải thủy Vivaso hoàn tất quá trình mua lại đơn vị hồi tháng 6. Hiện tại, hãng mang tên Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển phim truyện Việt Nam. Nhiều nghệ sĩ bức xúc vì tình hình chậm lương, lương thấp và không có định hướng làm phim của ban lãnh đạo mới.

Tháng 12/2016, Thủ tướng đã có yêu cầu bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch rà soát lại toàn bộ quá trình cổ phần hóa Hãng phim truyện Việt Nam. Đồng thời chủ trì, phối hợp với các bộ liên quan tính toán xác định giá trị thương hiệu căn cứ vào yếu tố lịch sử, bề dày truyền thống của hãng phim, nhằm điều chỉnh tăng giá trị phần vốn Nhà nước khi chính thức chuyển thành công ty cổ phần.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/pho-thu-tuong-chi-dao-thu-hoi-co-phan-da-ban-tai-hang-phim-truyen-viet-nam-hoan-tien-cho-nha-dau-tu-a317431.html