Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc dự hội thảo khoa học của Bộ Tổng tham mưu QĐNDVN


Thứ 5, 06/08/2015 | 14:21


Sáng 6/8/2015, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam - Truyền thống hào hùng, chiến thắng vẻ vang”.

Sáng 6/8/2015, tại Hà Nội, Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Bộ Tổng Tham mưu QĐND Việt Nam - Truyền thống hào hùng, chiến thắng vẻ vang” (7/9/1945 - 7/9/2015). Đây là một trong những hoạt động thiết thực hướng tới Kỷ niệm 70 năm Ngày thành lập Bộ Tổng Tham mưu (BTTM).

Dự hội thảo có: Đại tướng Lê Đức Anh, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ; Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an; đồng chí Đặng Quân Thụy, nguyên Phó Chủ tịch Quốc hội; Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an.

Các đồng chí lãnh đạo, nguyên lãnh đạo Bộ Quốc phòng: Đại tướng Phạm Văn Trà, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng, nguyên Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Phạm Thanh Ngân, nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Huy Hiệu, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; các đồng chí Thứ trưởng Bộ Quốc phòng: Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam; Thượng tướng Nguyễn Thành Cung, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương; Đô đốc Nguyễn Văn Hiến, Ủy viên Trung ương Đảng. Dự hội thảo còn có đại biểu đại diện các cơ quan Trung ương, Bộ Quốc phòng; các đồng chí nguyên lãnh đạo, chỉ huy các cơ quan, đơn vị, lão thành cách mạng, các nhân chứng lịch sử; các nhà khoa học.

Các đại biểu dự hội thảo.

Trọng trách nặng nề, sứ mệnh vẻ vang

Vừa ra đời sau Cách mạng tháng Tám thành công, chính quyền non trẻ của nước Việt Nam Dân chủ cộng hòa đã phải đối mặt với những khó khăn, thử thách đầy cam go, trực tiếp ảnh hưởng tới an nguy của quốc gia, dân tộc. Đặc biệt, phải bước ngay vào cuộc chiến đấu chống quân Pháp quay trở lại xâm lược nước ta. Để có một cơ quan tham mưu cho Đảng, Chính phủ, trực tiếp là Tổng Quân ủy và Bộ Tổng Tư lệnh, những vấn đề về chiến lược quân sự, ngày 7/9/1945, Thường vụ Ban Chấp hành Trung ương Đảng, đứng đầu là Chủ tịch Hồ Chí Minh, quyết định thành lập BTTM QĐND Việt Nam.

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ được giao, sau ngày thành lập, BTTM đã tiến hành nhiều nội dung công tác quan trọng như: Chỉ đạo xây dựng và phát triển lực lượng vũ trang nhân dân; chỉ đạo đấu tranh chống thù trong, giặc ngoài... bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ. Tiếp đó, BTTM nghiên cứu đề xuất các phương án tác chiến sáng tạo, kịp thời và phù hợp với đặc điểm tình hình, chỉ đạo quân đội nói riêng, lực lượng vũ trang ba thứ quân nói chung đóng vai trò nòng cốt cho toàn dân đánh giặc, lập nên những chiến công hiển hách, đánh bại hai tên đế quốc đầu sỏ của thời đại là thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, giải phóng đất nước, giành lại độc lập, tự do cho dân tộc. Sau ngày đất nước thống nhất, BTTM chỉ đạo xây dựng QĐND Việt Nam cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa và làm tròn nghĩa vụ quốc tế.

Khai mạc hội thảo, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định, hội thảo khoa học lần này tiếp tục khẳng định và làm sâu sắc hơn về những thành tích, chiến công; bản chất cách mạng, truyền thống anh hùng của BTTM trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc suốt 70 năm qua.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc phát biểu chỉ đạo hội thảo.


Phát biểu chỉ đạo hội thảo, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Trong sự nghiệp xây dựng, củng cố quốc phòng, BTTM luôn chủ động nghiên cứu, tham mưu đúng cho Đảng và Nhà nước, trực tiếp là Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về những vấn đề chiến lược quân sự, quốc phòng; xây dựng lực lượng và thế trận quốc phòng, nhất là xây dựng tỉnh, thành phố thành khu vực phòng thủ vững chắc; kết hợp chặt chẽ quốc phòng toàn dân với an ninh nhân dân bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa. BTTM đã làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Quốc phòng tổ chức, xây dựng quân đội có trình độ SSCĐ cao; luôn nắm chắc tình hình, kiên quyết không để bị động, bất ngờ, không mắc mưu tạo cớ của đối phương, tạo môi trường hòa bình, ổn định để xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Để hoàn thành tốt các nhiệm vụ trong giai đoạn mới, xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng của Đảng, Nhà nước và quân đội, Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc yêu cầu BTTM cần tập trung, thường xuyên quán triệt và thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đặc biệt là Nghị quyết Trung ương 8 (khóa XI) về “Chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới”. Trên cơ sở tổng kết công tác tham mưu chiến lược trong 70 năm qua, nhất là trong 30 năm chiến tranh giải phóng, BTTM cần đúc rút những bài học kinh nghiệm quý báu, bổ ích vận dụng vào công tác tham mưu hiện nay; đồng thời, luôn đề cao tinh thần cảnh giác cách mạng, duy trì nghiêm các chế độ SSCĐ, chuẩn bị tốt các phương án tác chiến, xử lý chính xác, kịp thời các tình huống chiến lược, chiến dịch; phát huy vai trò của BTTM trong tổ chức, xây dựng, bố trí lực lượng, xây dựng thế trận quốc phòng gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Đoàn Chủ tịch điều hành hội thảo.

Xứng đáng là cơ quan tham mưu chiến lược về quân sự, quốc phòng

Tại bài tham luận của mình, Thượng tướng Đặng Văn Hiếu, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an khẳng định sự phối hợp giữa Công an nhân dân (CAND) và QĐND trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng - an ninh nói chung và xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân nói riêng là vấn đề tất yếu và là một nội dung quan trọng trong phối hợp giữa hai lực lượng. Trong thời kỳ đổi mới, nhất là những năm gần đây, CAND và QĐND đã chủ động phối hợp và đạt được những kết quả quan trọng trong xây dựng thế trận an ninh nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân. Qua đó đáp ứng được các yêu cầu đảm bảo an ninh - quốc phòng, củng cố tăng cường sự đoàn kết giữa các lực lượng vũ trang cách mạng, chống lại âm mưu “phi chính trị hóa” lực lượng vũ trang. Đây là yếu tố quan trọng phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc trong bảo đảm quốc phòng - an ninh.

Nhấn mạnh đến vai trò của Đảng bộ BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng, Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng QĐND Việt Nam, Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng nêu rõ, những năm qua, Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng luôn tập trung lãnh đạo, chỉ đạo các cấp ủy, tổ chức đảng trực thuộc làm tốt công tác xây dựng Đảng; thường xuyên quán triệt và thực hiện nghiêm các quy định, hướng dẫn của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương, Tổng cục Chính trị và vận dụng, cụ thể hóa phù hợp với đặc thù của cơ quan tham mưu chiến lược; lãnh đạo, chỉ đạo đưa việc kiểm điểm, tự phê bình và phê bình theo Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XI) về xây dựng, chỉnh đốn đảng trở thành nhiệm vụ thường xuyên trong hoạt động của các tổ chức đảng, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ ngang tầm chức năng, nhiệm vụ được giao.

Với kinh nghiệm dày dạn trong chiến đấu và chỉ huy quân đội, Đại tướng Phạm Văn Trà phân tích, làm rõ những thành tích xuất sắc của BTTM trong sự nghiệp giải phóng dân tộc và bảo vệ Tổ quốc. Trong từng thời kỳ, từng giai đoạn, BTTM luôn nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, có cách đánh và các giải pháp phù hợp, hiệu quả. Đại tướng Phạm Văn Trà nhấn mạnh, trong thời gian tới, để thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ được giao, BTTM cần chủ động thực hiện tốt công tác dự báo, nắm tình hình, tham mưu chiến lược cho Đảng, Nhà nước, Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng các vấn đề về quân sự, quốc phòng, tổ chức huấn luyện bộ đội, nâng cao khả năng SSCĐ, đảo đảm cho quân đội ta đánh thắng mọi kẻ thù xâm lược, bảo vệ vững chắc Tổ quốc.

Các đại biểu tham dự hội thảo chụp ảnh lưu niệm.

Về nghệ thuật chỉ đạo tác chiến tiến công “Thần tốc, táo bạo, bất ngờ, chắc thắng” trong Chiến dịch Hồ Chí Minh mùa Xuân năm 1975, Thượng tướng, Viện sĩ, TS KHQS Nguyễn Huy Hiệu nêu rõ: BTTM đã chỉ đạo các đơn vị bộ đội chủ lực sử dụng đại bộ phận lực lượng tinh nhuệ thọc sâu, kết hợp các lực lượng tại chỗ đánh chiếm các địa bàn then chốt ven đô, mở đường cho các binh đoàn đột kích cơ giới tiến nhanh theo các trục đường, đánh thẳng vào các mục tiêu đã lựa chọn, kết hợp các lực lượng đánh từ ngoài vào với đánh từ trong ra khiến cho quân địch bị chia cắt, phân tán và nhanh chóng bị đập tan.

Nhiều tham luận đã tập trung nêu bật vai trò của BTTM - Cơ quan tham mưu chiến lược của Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, một trong những nhân tố góp phần quyết định làm nên thắng lợi của chiến tranh nhân dân Việt Nam thời đại Hồ Chí Minh. Đây cũng là nội dung nổi bật trong các bài tham luận của Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ, Tổng Tham mưu trưởng; Trung tướng Võ Văn Tuấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng, Bí thư Đảng ủy BTTM - Cơ quan Bộ Quốc phòng; Trung tướng, TS Đinh Quang Hải, Viện trưởng Viện Chiến lược Quốc phòng;…

Các tham luận của: PGS, TS Vũ Quang Hiển (Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn); PGS, TS Nguyễn Danh Tiên (Phó Viện trưởng Viện Lịch sử Đảng)… đã phân tích góp phần làm rõ thành công xuất sắc của BTTM trong chỉ đạo chiến lược trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp thắng lợi (1945 - 1954), đó là: đã chủ động nắm bắt, đánh giá sát đúng tình hình địch, ta; đề ra phương án xây dựng, củng cố và phát triển lực lượng vũ trang 3 thứ quân, xây dựng căn cứ, hậu phương kháng chiến; tổ chức nghiên cứu tìm ra các phương án tác chiến sáng tạo, phù hợp để đối phó hiệu quả với quân Pháp trên từng chiến trường…

Kế thừa và phát huy những thành tựu và kinh nghiệm của 30 năm chiến tranh giải phóng vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, sau khi đất nước thống nhất, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Trung ương Đảng, Quân ủy Trung ương và Bộ quốc phòng, BTTM triển khai việc rà soát, sắp xếp lại cơ cấu tổ chức, biên chế của quân đội cho phù hợp với điều kiện thời bình. Dưới sự chỉ đạo của Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng, BTTM triển khai kế hoạch xây dựng quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong đó có những quân chủng, binh chủng tiến thẳng lên hiện đại để đáp ứng kịp thời yêu cầu đặt ra của tình hình mới. Với sự chủ động trong công tác tham mưu đúng, trúng, kịp thời và hiệu quả các vấn đề chiến lược về quân sự, quốc phòng, BTTM đã góp phần quan trọng vào thành công của các cuộc chiến tranh bảo vệ biên giới ở phía Tây Nam, phía Bắc và bảo vệ chủ quyền biển đảo thời gian vừa qua. Bằng những kinh nghiệm thực tiễn chỉ đạo, chỉ huy, những tư duy sâu sắc và trách nhiệm cao đối với sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Trung tướng, TS Phan Văn Giang, Tư lệnh Quân khu 1; Trung tướng Phạm Văn Dỹ, Chính ủy Quân khu 7… đã tập trung luận giải một cách toàn diện về truyền thống vẻ vang cũng như trách nhiệm, vai trò, trọng trách to lớn của BTTM trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày nay.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ kết luận Hội thảo.

Kết luận hội thảo, Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ khẳng định: Hội thảo đã phản ánh, đánh giá sâu sắc các nội dung về vị trí, vai trò của BTTM trong công tác tham mưu chiến lược cho Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Quân ủy Trung ương và Bộ Quốc phòng về công tác quân sự, quốc phòng; vai trò chỉ đạo xây dựng lực lượng; cách đánh của lực lượng vũ trang ba thứ quân; chỉ đạo chiến lược, mở các mặt trận, các chiến dịch mang tầm chiến lược góp phần giành thắng lợi to lớn trong 30 năm chiến tranh giải phóng; vai trò tham mưu chiến lược quan trọng trong 40 năm xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, góp phần thực hiện thắng lợi công cuộc Đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo; khẳng định lịch sử hào hùng, truyền thống vẻ vang, chiến thắng oanh liệt của BTTM trong sự nghiệp cách mạng của dân tộc Việt Nam; đồng thời, rút ra các bài học kinh nghiệm thiết thực vận dụng vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc hiện nay. Hội thảo không những góp phần làm sáng tỏ thêm nhiều nội dung khoa học và thực tiễn mà còn cung cấp nhiều tư liệu quý về quá trình xây dựng, phát triển và trưởng thành của BTTM trong 70 năm qua.

Thượng tướng Đỗ Bá Tỵ đề nghị các tướng lĩnh, các cơ quan nghiên cứu, các nhà khoa học… tiếp tục các công trình nghiên cứu, làm phong phú thêm sự kiện lịch sử trọng đại này, đồng thời làm cơ sở phục vụ nghiên cứu lâu dài.

Theo Cổng thông tin điện tử Bộ Quốc Phòng
Tên bài do tòa soạn đặt lại.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-thu-tuong-nguyen-xuan-phuc-du-hoi-thao-khoa-hoc-cua-bo-tong-tham-muu-qdndvn-a105129.html