Phó Thủ tướng yêu cầu xác định cụ thể thời gian trình chủ trương xây đường sắt cao tốc Bắc – Nam


Thứ 2, 01/06/2020 | 09:24


Phó Thủ tướng giao Ban Cán sự Đảng bộ GTVT chịu trách nhiệm xác định cụ thể thời gian trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trục Bắc - Nam.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Ban Cán sự Đảng bộ GTVT chịu trách nhiệm xác định cụ thể thời gian trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc – Nam.

Văn phòng Chính phủ vừa có văn bản truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng liên quan đến kế hoạch trình cấp có thẩm quyền về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện kết luận của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050.

Ban Cán sự Đảng Bộ GTVT chịu trách nhiệm xác định cụ thể thời gian trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam. Ảnh minh họa

Cụ thể, Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao bộ GTVT khẩn trương phối hợp với bộ Kế hoạch và Đầu tư, bộ Tài chính để bố trí đủ vốn cho công tác thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo đúng quy định.

Phó Thủ tướng cũng yêu cầu Hội đồng thẩm định Nhà nước dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam tích cực thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam theo đúng quy định pháp luật.

Đặc biệt, Ban Cán sự Đảng bộ GTVT được giao chịu trách nhiệm xác định cụ thể thời gian trình Bộ Chính trị về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị về chiến lược phát triển giao thông vận tải đường sắt Việt Nam đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2050, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trước ngày 10/6/2020.

Trước đó, vào cuối tháng 4/2020, bộ GTVT đã có báo cáo gửi Thủ tướng Chính phủ về kế hoạch trình cấp có thẩm quyền về chủ trương xây dựng đường sắt tốc độ cao trên trục Bắc - Nam và Báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Kết luận số 27-KL/TW của Bộ Chính trị.

Theo bộ GTVT, trong thời gian vừa qua, căn cứ kế hoạch thẩm định của HĐTĐNN, bộ GTVT đã có văn bản số 3157/BGTVT-KHĐT ngày 3/4 gửi bộ Kế hoạch và Đầu tư thông báo về kế hoạch vốn đã được bố trí cho công tác thẩm tra, thẩm định Dự án và đề nghị HĐTĐNN sớm triển khai các hoạt động để thẩm tra, thẩm định theo kế hoạch đã được phê duyệt.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-thu-tuong-yeu-cau-xac-dinh-cu-the-thoi-gian-trinh-chu-truong-xay-duong-sat-cao-toc-bac-nam-a325504.html