Phó Tổng giám đốc BHXH VN: Việc ra văn bản hướng dẫn tiếp nhận, xử lý thông tin; hồ sơ, quy trình kiến nghị khởi tố là điều cần thiết


Thứ 5, 12/12/2019 | 07:12


BHXH Việt Nam vừa tổ chức hội thảo tham gia ý kiến dự thảo văn bản hướng dẫn tiếp nhận, xử lý thông tin; hồ sơ, quy trình kiến nghị khởi tố theo Điều 214, 215, 216....

BHXH Việt Nam vừa tổ chức hội thảo tham gia ý kiến dự thảo văn bản hướng dẫn tiếp nhận, xử lý thông tin; hồ sơ, quy trình kiến nghị khởi tố theo Điều 214, 215, 216 của Luật Hình sự.

Phó Tổng Giám đốc BHXH Việt Nam Đào Việt Ánh nhấn mạnh, ngày 15/8/2019, Hội đồng thẩm phán Tòa án nhân dân Tối cao đã ban hành Nghị quyết số 05/2019/NQ-HĐTP hướng dẫn áp dụng Điều 214 về Tội gian lận BHXH, BHTN, Điều 215 về Tội gian lận BHYT, Điều 216 về Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN cho người lao động của Bộ luật Hình sự. Căn cứ quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự và hướng dẫn tại Thông tư liên tịch số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC ngày 29/12/2017 của Bộ Công an, Bộ Quốc phòng, Bộ Tài chính, Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Viện Kiểm sát nhân dân tối cao quy định việc phối hợp giữa các cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện một số quy định của Bộ luật Tố tụng hình sự năm 2015 về tiếp nhận, giải quyết tố giác, tin báo về tội phạm, kiến nghị khởi tố.

Với vai trò là cơ quan tham gia tố tụng, BHXH cần có những hướng dẫn cụ thể, vì vậy việc ban hành văn bản hướng dẫn BHXH các tỉnh, thành phố tổ chức thực hiện là hết sức cần thiết.

Toàn cảnh hội thảo

Tại hội thảo, đại diện vụ Pháp chế đã trình bày nội dung chính của dự thảo. Theo đó, dự thảo hướng dẫn tiếp nhận thông tin và các hình thức tiếp nhận thông tin. BHXH tỉnh/huyện khi tiếp nhận thông tin thực hiện ghi vào sổ đầy đủ thông tin tiếp nhận, kèm tài liệu, chứng cứ đối với mọi hình thức tiếp nhận thông tin; Trường hợp cá nhân, tổ chức trực tiếp đến phản ánh, kiến nghị thì phải lập biên bản.

Sau khi tiếp nhận thông tin, BHXH cấp tỉnh/huyện giao phòng/bộ phận làm đầu mối thực hiện: Chủ trì, phối hợp với các phòng/bộ phận nghiệp vụ liên quan theo chức năng nhiệm vụ thực hiện phân loại, xử lý thông tin, đối chiếu với hồ sơ, dữ liệu đã giải quyết/chi trả hiện đang quản lý; Lập hồ sơ kiến nghị khởi tố, gửi đến cơ quan có thẩm quyền tiến hành tố tụng theo hướng dẫn đối với thông tin sau khi tiếp nhận đã rõ về dấu hiệu của tội phạm, đủ căn cứ để kiến nghị khởi tố vụ án hình sự; Tham mưu cho Giám đốc BHXH tỉnh/huyện chủ trì hoặc phối hợp với cơ quan có liên quan thực hiện thanh tra, kiểm tra, xác minh thông tin theo quy định để có kết luận cụ thể về hành vi vi phạm làm căn cứ kiến nghị khởi tố vụ án.

Sau khi phân loại, xử lý thông tin, BHXH cấp tỉnh/huyện xác định mức độ thông tin tiếp nhận làm cơ sở kiến nghị khởi tố theo Điều 214, Điều 215, Điều 216 Bộ luật Hình sự.

Văn bản cũng hướng dẫn cơ quan BHXH cấp tỉnh/huyện lập hồ sơ kiến nghị khởi tố về Tội gian lận BHXH; Tội gian lận BHYT; Tội trốn đóng BHXH, BHYT, BHTN gồm các giấy tờ, tài liệu, chứng cứ liên quan có thể là bản chính hoặc bản sao hợp pháp (sao lục, sao y bản chính…) hoặc bản chuyển đổi từ tài liệu, dữ liệu điện tử đảm bảo tính pháp lý theo quy định.

Sau khi lập hồ sơ kiến nghị khởi tố theo hướng dẫn, BHXH tỉnh/huyện thực hiện gửi hồ sơ kiến nghị khởi tố qua dịch vụ bưu chính hoặc gửi trực tiếp đến một trong hai cơ quan có trách nhiệm tiếp nhận, giải quyết kiến nghị khởi tố theo quy định tại Điều 6 Thông tư số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC: Cơ quan điều tra cấp tỉnh/huyện; Viện Kiểm sát nhân dân cấp tỉnh/huyện.

BHXH cấp tỉnh/huyện thực hiện: Nhận thông báo kết quả tiếp nhận kiến nghị khởi tố bằng văn bản do cơ quan có thẩm quyền tiếp nhận chuyển đến theo thời hạn quy định tại khoản 1 Điều 14 Thông tư số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC kể từ ngày tiếp nhận kiến nghị khởi tố; Nhận 01 bản Giấy biên nhận trong trường hợp trực tiếp đến kiến nghị khởi tố bằng văn bản. Nhận Thông báo kết quả giải quyết vụ việc do cơ quan có thẩm quyền giải quyết chuyển đến theo thời hạn quy định tại khoản 3 Điều 14 Thông tư số 01/2017/TTLT-BCA-BQP-BTC-BNN&PTNT-VKSNDTC kể từ ngày kết thúc việc giải quyết kiến nghị khởi tố.

Tiếp đó, đại diện các đơn vị, vụ Thanh tra, kiểm tra, Ban Thực hiện chính sách BHXH, Ban Thực hiện chính sách BHYT; Ban Sổ - Thẻ; BHXH TP Hà Nội, BHXH tỉnh Hải Dương; đại diện Bộ Công an; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội… đã đóng góp nhiều ý kiến về thủ tục xử lý cá nhân; vai trò của BHXH tỉnh, huyện trong phối hợp với Sở Lao động, Thương binh và Xã hội trong xử lý vi phạm về BHTN; phân loại và xử lý thông tin…

Kết luận hội thảo, Phó Tổng Giám đốc Đào Việt Ánh yêu cầu ban soạn thảo tiếp thu ý kiến, hoàn thiện văn bản để sớm ban hành trong thời gian tới.

Thu Hà

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/pho-tong-giam-doc-bhxh-vn-viec-ra-van-ban-huong-dan-tiep-nhan-xu-ly-thong-tin-ho-so-quy-trinh-kien-nghi-khoi-to-la-dieu-can-thiet-a310560.html