Phòng Nội Vụ huyện Thạch Thất, Hà Nội: Hưởng ứng cuộc thi viết về “gương người tốt, việc tốt”


Thứ 7, 03/04/2021 | 03:08


Đổi mới công tác chỉ đạo cuộc thi năm 2020 viết về gương người tốt việc tốt đã được UBND huyện ban hành kế hoạch, thể lệ, thành lập Ban tổ chức Cuộc thi, Hội đồng ....

Đổi mới công tác chỉ đạo cuộc thi năm 2020 viết về gương người tốt việc tốt đã được UBND huyện ban hành kế hoạch, thể lệ, thành lập Ban tổ chức Cuộc thi, Hội đồng giám khảo đã kiện toàn Ban tổ chức và Hội đồng giám khảo cuộc thi khi có thay đổi về nhân sự, xây dựng tiêu chí thang điểm chấm cho từng phần thi, đồng thời định hướng nội dung cuộc thi tập trung các nhiệm vụ trọng tâm của huyện như xây dựng nông thôn mới, kỷ cương hành chính, khởi nghiệp, an toàn thực phẩm, phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới virus Corona Covid-19; viết về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng…

Thị trấn Liên Quan, Huyện Thạch Thất

Nét mới trong công tác chỉ đạo cuộc thi năm 2020 là huyện thành lập tổ công tác chuyên đề phát hiện, đề xuất khen thưởng thành tích đột xuất, gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt cấp huyện, yêu cầu các đơn vị hàng tháng gửi bài viết tham gia dự thi; phát hiện đề xuất khen thưởng các gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt để kịp thời tuyên truyền, biểu dương và khen thưởng. Đây chính là giải pháp quan trọng trong đổi mới, nâng cao chất lượng cuộc thi.

Phòng Nội Vụ huyện Thạch Thất tổ chức cuộc thi và thường xuyên đôn đốc, kiểm tra, hướng dẫn các cơ quan, ban ngành, MTTQ và các đoàn thể huyện, UBND các xã, thị trấn, các đơn vị sự nghiệp giáo dục thuộc UBND huyện, các đơn vị hiệp quản trên địa bàn huyện trong việc tổ chức triển khai thực hiện, đặc biệt là chú trọng công tác phát hiện và khen thưởng, tôn vinh, biểu dương kịp thời các điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt trên địa bàn huyện. Đồng thời tham mưu UBND huyện ban hành văn bản số 184/HĐTĐKT ngày 11/02/2020 của Hội đồng thi đua, khen thưởng huyện về việc đôn đốc nộp bài dự thi viết về gương điển hình tiên tiến, người tốt việc tốt, kế hoạch số 295/KH-UBND ngày 23/12/2019 của Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện về tổ chức các phong trào thi đua chào mừng Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội lần thứ XXIV của Đảng bộ huyện, Đại hội lần thứ XVII của Đảng bộ Thành phố Hà Nội và Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Công tác tuyên truyền về phong trào thi đua yêu nước và cuộc thi được coi trọng từ huyện xuống cơ sở. Cuộc thi được triển khai đến các cơ quan, đơn vị, các xã thị trấn, các trường THCS, tiểu học, mầm non trên địa bàn huyện; tuyên truyền trên hệ thống truyền thanh xã, thị trấn, đài phát thanh huyện, cổng giao tiếp điện tử huyện về đối tượng, nội dung, thể lệ cuộc thi đến nhân dân trong huyện. Thường xuyên đôn đốc chỉ đạo các cơ quan đơn vị, các xã thị trấn quan tâm đến cuộc thi để kịp thời phát hiện và giới thiệu để động viên khen thưởng kịp thời gương người tốt việc tốt trên địa bàn huyện. Điểm mới của công tác tuyên truyền trong cuộc thi năm 2020 là đã bám sát thực tiễn cuộc sống và hướng về cơ sở. 100% các điển hình tiên tiến (ĐHTT), người tốt việc tốt (NTVT) được phát hiện, tuyên truyền đều là các tấm gương bình dị, đời thường đang diễn ra hàng ngày nhưng có việc làm ý nghĩa giàu chất nhân văn, tạo được dư luận tốt lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực từ đó tạo hiệu ứng lan tỏa những hành động đẹp, những việc làm tốt, những tấm gương sáng, góp phần thiết thực.

Cuộc thi đã nhận được sự hưởng ứng tích cực từ các tầng lớp nhân dân, các cơ quan đơn vị và cả hệ thống chính trị cùng phát hiện, giới thiệu và tôn vinh các gương ĐHTT, NTVT trong các lĩnh vực hoạt động, công tác và đời sống xã hội trên địa bàn huyện. Theo thể lệ cuộc thi có các tác phẩm dự thi gồm có các thể loại báo in, báo điện tử, tác phẩm phát thanh truyền hình và bài viết. Từ ngày 01/08/2019 đến ngày 11/06/2020. Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận 130 bài viết tham gia dự thi viết về gương ĐHTT, NTVT trong tất cả các lĩnh vực, công tác và đời sống xã hội trên địa bàn huyện. Đã thu hút được đông đảo các thành phần xã hội tham gia, đối tượng dự thi phong phú đa dạng như: giáo viên, cán bộ, công chức viên chức, các đoàn viên hội viên, người dân lao động ở cơ sở hưởng ứng, đã dành nhiều thời gian, công sức cho việc tìm hiểu về đối tượng và viết bài về gương ĐHTT, NTVT. Nhiều bài dự thi có hình thức trình bày sáng tạo, công phu với hình ảnh, số liệu phân tích, minh họa, có nhiều bài viết tay thể hiện cảm xúc đối với đối tượng được viết và sự tâm huyêt đối với cuộc thi. Nhìn chung, các bài viết dự thi đều đúng thể lệ, cung cấp thông tin, thể hiện được tính mới và sức lan tỏa của gương ĐHTT, NTVT trong đời sống xã hội. Tiêu biểu như tác giả: Nguyễn Thị Quý, giáo viên trường Tiểu học Hương Ngải; Ngô Thị Ngân Thoa, giáo viên trường Tiểu học Phùng Xá; Phùng Trang Nhung, giáo viên trường Tiểu học Kim Quan…

Để tìm được gương để viết đã khó, việc gặp gỡ, trao đổi để làm sao gương ĐHTT, NTVT nói lên được động cơ dẫn đến có những hành động việc làm cụ thể càng khó hơn. Mỗi bài viết đã có những số liệu hành động việc làm cụ thể, thể hiện tấm lòng tương thân tương ái, vị tha trong nỗi con người, thúc đẩy con người có những hành động tốt, việc làm nghĩa cử cao đẹp, nỗ lực vươn lên trong học tập, công tác, giúp nhau lao động sản xuất, kinh doanh, thi đua làm nhiều việc tốt, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh…lấy tích cực đẩy lùi tiêu cực, phát hiện, giới thiệu và tôn vinh các gương điển hình tiên tiến trên các lĩnh vực công tác trong đời sống xã hội.

Nhiều bài dự thi được trình bày sáng tạo, công phu với hình ảnh minh họa sinh động, cách trình bày khoa học, bố cục chặt chẽ, hành văn rõ ràng, hình thức đẹp, cơ bản các bài viết dự thi đều đúng thể lệ cuộc thi, nhiều bài có chất lượng, cung cấp nhiều thông tin, thể hiện được nhân tố mới và sức lan tỏa của ĐHTT, NTVT trong đời sống diễn ra thường ngày. Ban tổ chức cuộc thi đã tiếp nhận và tổ chức chấm 130 bài dự thi vòng 1, sau đó tổng hợp chung và lấy những bài có số điểm trung bình từ điểm 15/20 trở lên chấm vòng 2 để lựa chọn ra các tác phẩm đạt giải. Từ kết quả chấm bài dự thi của Hội đồng giám khảo, Ban tổ chức cuộc thi Huyện đã quyết định trao giải cuộc thi cho 13 tác phẩm, tác giả, không có giải nhất, có 01 giải nhì, 2 giải ba, 10 giải khuyến khích.

 Với những nỗ lực cố gắng của tập thể, cá nhân trong thực hiện cuộc thi, Hội đồng thi đua khen thưởng huyện đã tiếp nhận kịp thời và lựa chọn 83 bài viết tiêu biểu gửi về Ban tổ chức cuộc thi thành phố Hà Nội. Sau 6 năm triển khai cuộc thi viết về gương ĐHTT, NTVT, Cuộc thi năm 2020 đã tiếp tục tạo hiệu ứng lan tỏa với thành phần tham gia được mở rộng, đa dạng, cuộc thi đã thu hút đông đảo các thành phần trong xã họi tham gia, triển khai rộng khắp việc phát hiện gương ĐHTT, NTVT ngay từ cơ sở. Đây chính là thành công của cuộc thi, khi tạo được chuyển biến trong nhận thức của cộng đồng đối với hành động đẹp, việc làm tốt, ứng xử nhân văn trong đời sống xã hội, có tác dụng định hướng dư luận và là yếu tố quan trọng đẩy lùi cái xấu, tiêu cực ra khỏi xã hội.

Qua cuộc thi, nhận thức của cấp ủy, các cấp, các ngành về công tác thi đua, khen thưởng đã chuyển biến tích cực, đối với cách nghĩ cách làm; xác định khâu đột phá là việc phát hiện gương ĐHTT, NTVT. Một trong những nét mới trong cuộc thi năm 2020 là UBND huyện đã thành lập tổ công tác chuyên đề cuộc thi, thường xuyên phát hiện, xem xét lựa chọn, để xuất khen thưởng kịp thời các gương ĐHTT, NTVT mọi nơi, mọi lúc bám sát vào những nhiệm vụ trọng tâm của huyện. Các bài viết, tác phẩm dự thi năm 2020 đã có tính mới, sáng tạo bám sát thực tiễn cuộc sống, phương pháp thể hiện phong phú, sáng tạo, phát hiện được nhiều nhân tố, gương sáng trong cuộc sống.

Bên cạnh những kết quả đáng trân trọng, vẫn còn một số tồn tại như: vẫn còn nhiều đơn vị chưa tích cực tham gia cuộc thi, chưa gửi bài viết, tác phẩm tham gia dự thi dẫn đến phạm vi lan tỏa của cuộc thi chưa đạt như mong muốn. Một số đơn vị tuy tham gia gửi tác phẩm dự thi nhưng còn hình thức, đối phó thể hiện ở việc chỉ lấy thành tích về số lượng bài viết mà chưa chú trọng đến chất lượng và mục tiêu phát hiện người tốt việc tốt để nhân rộng, vinh danh, tổ chức học tập. Để khắc phục những tồn tại, hạn chế và phát huy những kết quả đã đạt được của cuộc thi năm 2020, UBND huyện đề ra phương hướng nhiệm vụ chủ yếu thực hiện Cuộc thi năm 2021 cụ thể: Tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền cuộc thi tới các tầng lớp nhân dân trên địa bàn huyện. Tuyên truyền, nhân rộng các gương ĐHTT, NTVT phát hiện qua cuộc thi trên hệ thống thông tin, truyền thanh trên địa bàn huyện thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ chính trị, phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 và những năm tiếp theo của huyện.

Đôn đốc các đơn vị rà soát, phát hiện gương ĐHTT, NTVT giới thiệu Ban tổ chức cuộc thi cấp huyện, cấp thành phố xét duyệt, khen thưởng. Tăng cường công tác chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc việc triển khai cuộc thi, phấn đấu 100% các đơn vị trên địa bàn huyện đều hưởng ứng phát động và tổ chức cuộc thi đạt kết quả tốt.

Minh Thu

 

Tag: