Phú Thọ tuyển viên chức sai luật: Biết sai vẫn làm


Thứ 6, 22/11/2013 | 13:30


Trong thông báo tuyển dụng viên chức năm 2013 của huyện Tam Nông - Phú Thọ có nhiều quy định trái Luật. Huyện này gạch những người có bằng văn bằng 2 chính quy, tại chức, tư thục, đào tạo từ xa…khiến cho nhiều người dân trên địa bàn hết sức bức xúc.

Trong thông báo tuyển dụng v?ên chức năm 2013 của huyện Tam Nông - Phú Thọ có nh?ều quy định trá? Luật. Huyện này gạch những ngườ? có bằng văn bằng 2 chính quy, tạ? chức, tư thục, đào tạo từ xa… kh?ến cho nh?ều ngườ? dân trên địa bàn hết sức bức xúc.

B?ết sa? nhưng cố tình làm

Chuyện này xảy ra thường xuyên tạ? các đợt tuyển dụng v?ên chức trong những năm gần đây ở một số tỉnh như Nam Định, Đà Nẵng... "ngó lơ" luật để tuyển dụng t?n-tuc/su-k?en-hang-ngay/bo-truong-no?-vu-30-cong-chuc-khong-lam-duoc-v?ec-ch?-la-du-luan-a9811.html">công v?ên chức sa? Luật. Đ?ều này đã kh?ến cho dư luận vô cùng bức xúc vì sự phân b?ệt, th?ếu công bằng, bình đẳng như trong Luật nêu ra.

Năm 2012, TP. Hà Nộ? cũng nó? không vớ? bằng tạ? chức, dân lập,...nhưng sau đó đã phả? rút lạ? quy định này vì nhận nh?ều sự chỉ trích của dư luận.

Tuy nh?ên, trong thông báo đố? tượng tuyển dụng v?ên chức đố? vớ? g?áo v?ên THCS của UBND huyện Tam Nông có gh? rõ: "Là những ngườ? có bằng tốt ngh?ệp Đạ? học trở lên, hệ đào tạo chính quy tập trung, các chuyên ngành Sư phạm...”.

Đ?ều này đã làm sa? hoàn toàn vớ? Luật G?áo dục của nước V?ệt Nam năm 2005, tạ? Đ?ều 77 của Luật G?áo dục có quy định rõ ràng về trình độ chuẩn được đào tạo của nhà g?áo, theo đó “Có bằng tốt ngh?ệp cao đẳng sư phạm hoặc có bằng tốt ngh?ệp cao đẳng và có chứng chỉ bồ? dưỡng ngh?ệp vụ sư phạm đố? vớ? g?áo v?ên trung học cơ sở”.

Nh?ều ngườ? dân huyện Tam Nông - Phú Thọ đã chưng hửng kh? xem thông báo tuyển v?ên chức năm 2013 của UBND huyện Tam Nông.

Không những thế, trong thông báo tuyển dụng v?ên chức năm 2013 của huyện Tam Nông – Phú Thọ còn cho thấy huyện này gạch những ngườ? có bằng văn bằng 2 chính quy, tạ? chức, tư thục, đào tạo từ xa… kh?ến cho nh?ều ngườ? dân trên địa bàn hết sức bức xúc, không h?ểu cách làm của huyện mình như thế nào kh? đ? trá? ngược hoàn toàn vớ? Luật G?áo dục và Luật Công chức của V?ệt Nam.

Ông Nguyễn Xuân Bình - Chánh Văn phòng Bộ Nộ? vụ cho b?ết: Nguyên tắc tuyển dụng công v?ên chức là “Bảo đảm công kha?, m?nh bạch, khách quan và đúng pháp luật” đồng thờ? “Bảo đảm tính cạnh tranh”.

Vớ? quy định của pháp luật h?ện hành, h?ện tượng không cho ngườ? có bằng tạ? chức th? tuyển công chức là không đúng pháp luật, không bảo đảm tính cạnh tranh theo quy định của Luật cán bộ, công chức.

Trao đổ? vớ? PV vào sáng ngày 20/11, bà Nguyễn Thị M?nh Thu – Phó Chánh Văn phòng huyện ủy Tam Nông thừa nhận: “Thông báo tuyển v?ên chức năm 2013 của huyện Tam Nông đã sa? hoàn toàn so vớ? Luật G?áo dục và Luật V?ên chức của nước V?ệt Nam nhưng vẫn được lãnh đạo các cấp huyện Tam Nông thông qua”.

Theo bà Thu cho b?ết, thực ra v?ệc “chê” những ngườ? tốt ngh?ệp không chính quy thực ra không phả? là mớ? mà đây đã là chủ trưởng của tỉnh Phú Thọ từ năm 2003.

“Chúng tô? đã đ? trước, đón đầu cho tương la?. Và hơn nữa, những ngườ? tốt ngh?ệp có bằng tạ? chức, tư thục, đào tạo từ xa,…k?ến thức của họ làm sao mà bảo đảm được những vị trí quản lý ở huyện.

Một số tỉnh khác trên cả nước làm thế nhưng cũng có sao đâu. Thực ra, Phú Thọ mớ? là tỉnh đ? đầu trong cả nước để đón tương la? kh? đã thực h?ện từ năm 2013”, bà Thu nó?.

Tuy nh?ên, bà Thu không đưa ra được văn bản mà tỉnh Phú Thọ quy định v?ệc “chê” những ngườ? không tốt ngh?ệp chính quy tập trung, hay yêu cầu ngườ? nào muốn th? tuyển v?ên chức làm g?áo v?ên THCS thì phả? có bằng tốt ngh?ệp Đạ? học Chính quy trở lên.

Đồng thờ?, bà Thu cũng ch?a sẻ thêm: “Nhà tô? có ngườ? em tra? cũng tốt ngh?ệp trường đạ? học dân lập ra, tô? x?n cho nó về huyện làm mã? mà không được”.

Ngườ? phát ngôn của UBND huyện Tam Nông không b?ết công văn năm 2003 tỉnh chỉ đạo

Ch?ều ngày 20/11, ông  Phó Chủ tịch phụ trách Văn hóa – Xã hộ? UBND huyện Tam Nông có mặt tạ? trụ sở nhưng lạ? ủy quyền cho ông Phùng Quôc Tuấn – Phó Chánh Văn phòng huyện Tâm Nông trả lờ?.

Ông Phùng Quốc Tuấn cho b?ết: “Thông báo tuyển dụng v?ên chức năm 2013 của huyện đã làm đúng chỉ đạo của tỉnh, không có bất kỳ đ?ều gì sa? sót”.

Thông báo tuyển v?ên chức năm 2013 sa? Luật của UBND huyện Tam Nông.


Nhưng ông Tuấn lạ? không nó? được quy định cụ thể của tỉnh Phú Thọ về v?ệc tuyển dụng v?ên chức năm 2013 là như thế nào và không b?ết đến v?ệc UBND huyện bỏ mặc Luật G?áo dục đã được quy định mà loạ? những ngườ? có bằng tốt ngh?ệp Cao đẳng ứng tuyển v?ên chức vào vị trí g?áo v?ên THCS.

Trước thông t?n mà bà Nguyễn Thị M?nh Thu – Phó Chánh Văn phòng huyện ủy Tam Nông nó? rằng: Tỉnh Phú Thọ đã có văn bản chỉ đạo không tuyển những ngườ? tốt ngh?ệp đào tạo hệ tạ? chức, dân lập…từ năm 2003, ông Phùng Quốc Tuấn chần chừ một lúc rồ? lắc đầu nó?: “Không b?ết có quy định nào của tỉnh Phú Thọ như thế cả”.

Nó? đoạn, ông Tuấn gọ? đ?ện cho Chủ tịch UBND huyện Tam Nông để làm v?ệc vớ? PV nhưng theo lờ? ông Tuấn cho b?ết, ông Chủ tịch huyện Tam Nông yêu cầu PV phả? gử? công văn nó? rõ nộ? dung làm v?ệc và hẹn trao đổ? vào thờ? g?an khác.

Trong kh?, thờ? hạn nộp hồ sơ tuyển v?ên chức năm 2013 của huyện Tam Nông chỉ đến ngày 28/11/2013 là hết hạn. Hàng trăm ngườ? dân huyện Tam Nông đang trong tình trạng “khóc dở mếu dở” kh? tốn vay vốn hàng trăm tr?ệu đồng cho con em ăn học nhưng kh? ra trường lạ? không được chấp nhận cho nộp hồ sơ x?n v?ệc.

Theo Báo Đất V?ệt

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/phu-tho-tuyen-vien-chuc-sai-luat-biet-sai-van-lam-a10155.html