Phương Mỹ Chi có thể sẽ bị cấm diễn


Thứ 5, 09/01/2014 | 07:18


(ĐSPL) - Theo Đề án cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, người mẫu vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì nhiều khả năng Phương Mỹ Chi sẽ không được cấp thẻ hành nghề để đi diễn.

(ĐSPL) - Theo Đề án cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, ngườ? mẫu vừa được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch phê duyệt thì nh?ều khả năng Phương Mỹ Ch? sẽ không được cấp thẻ hành nghề để đ? d?ễn.

Ngày 7/1/2014, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch (VH, TT&DL) đã chính thức phê duyệt Đề án cấp thẻ hành nghề cho nghệ sĩ, ngườ? mẫu, đồng thờ? tr?ển kha? v?ệc ban hành Thông tư hướng dẫn Đề án này. Theo đó, Thẻ hành nghề sẽ chỉ được cấp cho cá nhân là ngườ? V?ệt Nam, đang thường trú trong nước, có phẩm chất đạo đức tốt, từ đủ 15 tuổ? trở lên và không trong thờ? g?an truy cứu trách nh?ệm hình sự, được cơ quan quản lý Nhà nước về nghệ thuật b?ểu d?ễn xác nhận đủ đ?ều k?ện cấp thẻ. Như vậy, theo đề án các ca sĩ nhí như Quang Anh, Phương Mỹ Ch? sẽ không được cấp Thẻ hành nghề.

Phương Mỹ Ch? chưa đủ 15 tuổ? để được cấp thẻ.


V?ệc thu hồ? thẻ hành nghề đố? vớ? các nghệ sĩ không chỉ d?ễn ra trong phạm v? b?ểu d?ễn mà còn ở các hoạt động đờ? thường nghệ sĩ nếu như họ làm ảnh hưởng xấu tớ? khán g?ả. Ngoà? ra, cơ quan Nhà nước có thẩm quyền sẽ thu hồ? Thẻ hành nghề trong các trường hợp: Sử dụng bản gh? âm để thay cho g?ọng hát thật của ngườ? b?ểu d?ễn hoặc thay cho âm thanh thật của nhạc cụ b?ểu d?ễn (nôm na gọ? là hát nhép); Sử dụng trang phục hoặc hóa trang không phù hợp vớ? mục đích, nộ? dung b?ểu d?ễn và thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa V?ệt Nam; Thực h?ện hành v? không phù hợp vớ? thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa V?ệt Nam hoặc hành v? làm ảnh hưởng xấu đến quan hệ đố? ngoạ?; Nghệ sĩ, ngườ? mẫu bị xử phạt hành chính trong lĩnh vực b?ểu d?ễn nghệ thuật vớ? mức phạt từ 15 tr?ệu đồng trở lên hoặc bị xử phạt lần thứ ha? vớ? mức phạt dướ? 15 tr?ệu đồng; V? phạm các quy định pháp luật khác, v? phạm về đạo đức, thuần phong mỹ tục, truyền thống văn hóa của dân tộc mà v?ệc xuất h?ện của nghệ sĩ trên sân khấu sẽ tác động xấu đến tư tưởng, đạo đức, tình cảm và thẩm mỹ của khán g?ả; Các nghệ sĩ, ngườ? mẫu là bị can hoặc bị Tòa án tuyên có tộ? trong vụ án hình sự hay v? phạm các quy định pháp luật khác.

Thờ? g?an thu hồ? là 6 tháng vớ? trường hợp thu hồ? Thẻ hành nghề lần thứ nhất, 12 tháng vớ? lần thứ ha? và 24 tháng vớ? lần thứ ba. Những đố? tượng bị thu hồ? 3 lần hoặc bị tòa tuyên có tộ? trong một vụ án hình sự sẽ không được cấp lạ? thẻ. Thẻ hành nghề được cấp chung cho tất cả lĩnh vực nghệ thuật. Trên thẻ hành nghề của một nghệ sĩ đa năng sẽ gh? đầy đủ những lĩnh vực nghệ sĩ đó tham g?a.

Sẽ không cấp lạ? Thẻ hành nghề cho đố? tượng bị thu hồ? thẻ hành nghề quá 3 lần và đố? tượng bị tòa tuyên án là có tộ? trong một vụ án hình sự ngh?êm trọng.

Để g?ảm tả? các v? phạm, các cơ quan thanh tra chuyên ngành sẽ tăng cường công tác thanh k?ểm tra và xử lý sa? phạm trong v?ệc sử dụng thẻ hành nghề của các tổ chức cá nhân tham g?a b?ểu d?ễn nghệ thuật, trình d?ễn thờ? trang, nhất là các địa đ?ểm như: Nhà hàng, khách sạn, phòng trà, quán bar... (những địa đ?ểm này, theo quy định của pháp luật không phả? thực h?ện thủ tục x?n g?ấy phép kh? tổ chức b?ểu d?ễn nghệ thuật, trình d?ễn thờ? trang không bán vé thu t?ền). Song song vớ? v?ệc đó sẽ t?ến hành lập b?ên bản tạ? chỗ và thu hồ? thẻ hành nghề đố? vớ? nghệ sĩ có hành v? v? phạm để xử phạt và đề nghị cơ quan có thẩm quyền thu hồ? thẻ.

Ngoà? ra, sẽ công bố trên webs?te của Cục Nghệ thuật b?ểu d?ễn (Bộ VH,TT&DL) danh sách các nghệ sĩ, ngườ? mẫu được cấp hoặc bị thu hồ? Thẻ hành nghề lĩnh vực nghệ thuật b?ểu d?ễn để các tổ chức, cá nhân, các cơ quan quản lý trên toàn quốc b?ết và tra cứu kh? cấp g?ấy phép tổ chức b?ểu d?ễn nghệ thuật, trình d?ễn thờ? trang.

Đạ? d?ện Cục Nghệ thuật b?ểu d?ễn cho b?ết ,tháng 4 năm 2014 sẽ bắt đầu tr?ển kha? hướng dẫn và dự k?ến đến hết năm 2014 hoàn thành cấp Thẻ hành nghề cho các ca sĩ, ngườ? mẫu.

Ánh Ngọc

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/phuong-my-chi-co-the-se-bi-cam-dien-a17399.html