PRWeb – Netlink tài trợ Đại hội quảng cáo châu Á 2013


Thứ 6, 01/11/2013 | 09:11


Mạng Truyền thông Việt Nam PRWeb (vận hành bởi Netlink Corp) là nhà tài trợ truyền thông chính thức cho Đại hội quảng cáo châu Á (AdAsia 2013) tổ chức tại Việt Nam.

(ĐS&PL) - Mạng Truyền thông V?ệt Nam PRWeb (vận hành bở? Netl?nk Corp) là nhà tà? trợ truyền thông chính thức cho Đạ? hộ? quảng cáo châu Á (AdAs?a 2013) tổ chức tạ? V?ệt Nam.

AdAs?a là một trong những sự k?ện đỉnh cao và lớn nhất của ngành quảng cáo Châu Á được thực h?ện 2 năm một lần tạ? các quốc g?a, vùng lãnh thổ thành v?ên AFAA (L?ên đoàn H?ệp hộ? Quảng cáo Châu Á).

Năm nay, V?ệt Nam là quốc g?a đăng ca? tổ chức Đạ? hộ? Quảng cáo Châu Á AdAs?a 2013. Đạ? hộ? sẽ d?ễn ra từ ngày 11/11 đến 14/11/2013 tạ? Trung Tâm Hộ? Nghị Quốc G?a, Hà Nộ?.  

Đạ? hộ? sẽ d?ễn ra từ ngày 11/11 đến 14/11/2013 tạ? Trung Tâm Hộ? Nghị Quốc G?a, Hà Nộ?. 

Theo đó, PRWeb là nơ? đăng tả? thông t?n truyền thông, quảng bá cho sự k?ện này thông qua các kênh truyền thông đố? tác cũng như các kênh do chính Netl?nk vận hành như www.vtv.vn (Báo đ?ện tử đà? truyền hình V?ệt Nam), www.do?songphapluat.com (Báo Đờ? sống & Pháp luật) www.seat?mes.com.vn (Thờ? báo doanh nhân Đông Nam Á), www.t?nmo?.vn (Trang t?n tổng hợp T?n Mớ?), www.nguo?duat?n.vn (Báo đ?ện tử Ngườ? đưa t?n), www.thethao247.vn (Trang t?n thể thao) www.techz.vn (Trang t?n công nghệ), yeutretho.com, eda?ly.vn…

Sự hợp tác lần này sẽ một lần nữa khẳng định được vị thế của PRWeb, đồng thờ? góp phần mang đến thành công cho Đạ? hộ?. 

t?nmo?.vn/2013/10/31/Canb?et01.png" alt="" /> Huy Anh

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/prweb-netlink-tai-tro-dai-hoi-quang-cao-chau-a-2013-a7470.html