Quận Nam Từ Liêm triển khai đồng bộ các biện pháp phục hồi, đảm bảo “mục tiêu kép”, lấy lại đà tăng trưởng kinh tế


Thứ 3, 26/07/2022 | 17:11


Quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) cần tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Tăng cường, nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường.

u1

Ban Chấp hành Đảng bộ quận Nam Từ Liêm (khóa III), nhiệm kỳ 2020-2025 đánh giá và cho ý kiến về: Báo cáo kết quả thực hiện công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị; Tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh quý I; Phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm công tác quý III/2022; 

Tập trung hoàn thành khối lượng công việc lớn của quận Nam Từ Liêm trong quý I/2022, mặc dù gặp nhiều khó khăn do ảnh hưởng của đại dịch COVID-19 song Đảng bộ quận đã lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ quý I/2022 với tinh thần rất khẩn trương, chủ động. Ban Chấp hành Đảng bộ quận đã nỗ lực, đoàn kết, quyết tâm cao, đổi mới phương thức lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành sâu sát, quyết liệt; Tập trung hoàn thành khối lượng công việc lớn với nhiều nội dung quan trọng.

Quận cũng tiếp tục tập trung chỉ đạo các giải pháp nhằm duy trì, phục hồi, phát triển kinh tế - xã hội. Trong đó, giá trị sản xuất quý I/2022 đạt 12.335 tỷ đồng, tăng 7,6% so cùng kỳ. Thu ngân sách trên địa bàn ước thực hiện quý I là hơn 2.305 tỷ đồng, đạt 33% dự toán, bằng 121% so với cùng kỳ…

Công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị được triển khai với các hình thức linh hoạt, phù hợp, gồm: Hội nghị trực tiếp, trực tuyến, gửi tài liệu qua email, Zalo… với tỷ lệ đảng viên tham dự đạt trên 90%. Trong đó, đã chỉ đạo quán triệt triển khai thực hiện tốt các Nghị quyết của Thành ủy; Chỉ đạo ban hành và triển khai thực hiện các đề án, kế hoạch, các nhiệm vụ thực hiện 5 chương trình công tác của Quận ủy thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ II Đảng bộ quận gắn với thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội đại biểu lần thứ XVII Đảng bộ thành phố và 10 chương trình công tác của Thành ủy (khóa XVII), bảo đảm khoa học, đồng bộ để nghị quyết thực sự đi vào cuộc sống.

Ghi nhận, đánh giá cao những kết quả mà quận Nam Từ Liêm đã đạt được trong quý, 6 tháng đầu năm 2022. Tuy nhiên, bên cạnh kết quả đạt được, một số hạn chế, khó khăn cần khắc phục; Đồng thời quận tiếp tục rà soát, đánh giá những kết quả đạt được, chưa đạt được và đề ra các biện pháp khắc phục cụ thể để hướng đến mục tiêu hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ, chỉ tiêu quý III và cả năm 2022.

Những nhiệm vụ trọng tâm mà quận Nam Từ Liêm cần tập trung triển, quận tiếp tục thực hiện nghiêm chỉ đạo của Trung ương và thành phố về công tác phòng, chống dịch COVID-19 theo hướng linh hoạt, phù hợp trong tình hình mới.

Quận tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp nhằm duy trì, phục hồi và phát triển kinh tế - xã hội; Phấn đấu thu ngân sách vượt kế hoạch. Trong đó, cần tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính; Thực hiện tốt công tác quản lý, điều hành ngân sách năm 2022 theo hướng chủ động, tích cực, an toàn, đúng quy định; Tăng cường, nâng cao hiệu quả và chất lượng quản lý nhà nước về quy hoạch, đất đai, trật tự xây dựng, trật tự đô thị, bảo vệ môi trường; duy trì tốt các lĩnh vực văn hóa, xã hội; Bảo đảm an sinh xã hội.

Quận xây dựng kế hoạch cụ thể để phục vụ các kỳ thi trung học phổ thông năm học 2021-2022 và tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023; Xây dựng phương án, lộ trình cho học sinh quay lại trường học để học trực tiếp, bảo đảm an toàn...

Về công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, quận tiếp tục đổi mới phương thức lãnh đạo, bảo đảm khoa học, sâu sát, thực chất, hiệu quả. Cùng với đó, quận cần phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt nguyên tắc tập trung dân chủ, vai trò nêu gương của cán bộ, đảng viên.

Song hành với việc triển khai đồng bộ các văn bản mới của Thành ủy về công tác tổ chức, xây dựng Đảng và công tác cán bộ, quận cần tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả thí điểm tổ chức mô hình chính quyền đô thị trên địa bàn; Chủ động, thực hiện nghiêm các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, Thành ủy, đặc biệt là Nghị quyết số 15-NQ/TU và Chỉ thị số 15-CT/TU, đồng thời, tập trung chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội Hội Cựu chiến binh, Đoàn Thanh niên các cấp nhiệm kỳ 2022-2027.

Với truyền thống đoàn kết, thống nhất, trách nhiệm, bản lĩnh, chủ động, sáng tạo, Ban Chấp hành Đảng bộ quận sẽ triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ để hoàn thành thắng lợi các chỉ tiêu, nhiệm vụ của năm 2022, góp phần xây dựng quận Nam Từ Liêm ngày càng giàu đẹp, văn minh

Minh Huyền

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quan-nam-tu-liem-trien-khai-dong-bo-cac-bien-phap-phuc-hoi-dam-bao-muc-tieu-kep-lay-lai-da-tang-truong-kinh-te-a545830.html