Quốc Cường Gia Lai chủ trương thoái sạch vốn tại Bất động sản Sông Mã


Thứ 3, 19/05/2020 | 07:24


Giá trị đầu tư của Quốc Cường Gia Lai tại Bất động sản Sông Mã trước khi thoái vốn là 166,4 tỷ đồng.

Giá trị đầu tư của Quốc Cường Gia Lai tại Công ty Bất động sản Sông Mã trước khi thoái vốn là 166,4 tỷ đồng.

Công ty Cổ phần Quốc Cường Gia Lai (mã QCG, sàn HoSE) vừa có chủ trương chuyển nhượng vốn tại công ty Cổ phần Bất động sản Sông Mã.

Bất động sản Sông Mã là công ty liên kết do Quốc Cường Gia Lai nắm giữ 49,9% cổ phần. Giá trị đầu tư của Quốc Cường Gia Lai tại công ty này trước khi thoái vốn là 166,4 tỷ đồng.

Đây là công ty được chuyển đổi từ Công ty TNHH Tư vấn Xây dựng Sông Mã, thành lập từ năm 2000, hoạt động theo đăng ký là xây dựng dân dụng, kinh doanh phát triển nhà, môi giới mua bán nhà.

Quốc Cường Gia Lai chủ trương thoái sạch vốn tại Bất động sản Sông Mã. Ảnh minh họa

Quốc Cường Gia Lai có tổng giá trị đầu tư vào các công ty liên kết tính đến ngày 31/12/2020 là 846 tỷ đồng.

Trong đó, ngoài Công ty Bất động sản Sông Mã sắp thoái vốn, Quốc Cường Gia Lai còn có các khoản đầu tư tại Công ty Xây dựng và Kinh doanh nhà Phạm Gia, Công ty Quốc Cường Liên Á, Công ty Bất động sản Hiệp Phúc.

Về kết quả kinh doanh quý I/2020, Quốc Cường Gia Lai đạt doanh thu thuần là 81,3 tỷ đồng (cùng kỳ 338 tỷ đồng).

Lợi nhuận gộp quý I/2020 là 18,4 tỷ đồng (cùng kỳ là 21,4 tỷ đồng); lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh là 31,4 tỷ đồng (cùng kỳ là 7,5 tỷ đồng).

Công ty đạt lợi nhuận sau thuế thu nhập doanh nghiệp 30,3 tỷ đồng, trong kỳ cùng kỳ đạt 5,6 tỷ đồng.

Ghi nhận tại thời điểm 31/3/2020, Quốc Cường Gia Lai có tổng vốn chủ sở hữu là 4,3 nghìn tỷ đồng, nợ phải trả 7,2 nghìn tỷ đồng.

Trước đó, trong năm 2019, doanh thu thuần Quốc Cường Gia Lai đạt 858 tỷ đồng, tăng trưởng 17%; lãi ròng giảm 17% về 80 tỷ đồng. Với kết quả này, Quốc Cường Gia Lai chỉ thực hiện được 67% kế hoạch doanh thu và 50% kế hoạch lợi nhuận năm.

Ngoài ra, lượng tiền nắm giữ của công ty tiếp tục giảm mạnh từ 133 tỷ đồng ở đầu năm về còn 16 tỷ đồng. Đây cũng là lượng tiền nắm giữ thấp nhất của công ty này trong vòng 10 năm qua.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/quoc-cuong-gia-lai-chu-truong-thoai-sach-von-tai-bat-dong-san-song-ma-a323862.html