Quốc hội công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm 50 chức danh


Thứ 4, 12/06/2019 | 08:50


(ĐSPL) - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh đang được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố.

(ĐSPL) - Kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh đang được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố.

Chiều nay, Ban kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm

Cuối giờ chiều nay, Ban kiểm phiếu công bố kết quả lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh (Ảnh Dân trí).

Vào 16h chiều ngày 15/11, ông Huỳnh Văn Tí, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận làm Trưởng ban Kiểm phiếu thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả tín nhiệm đối với 50 chức danh do Quốc hội bầu và phê chuẩn.

Dưới đây là kết quả cụ thể:

S

T

T

Tên

Tín nhiệm cao

(số phiếu/tỷ lệ %)

Tín nhiệm

(số phiếu/tỷ lệ %)

Tín nhiệm thấp

(số phiếu/tỷ lệ%)

1

Trương Tấn Sang

380

84

20

2

Nguyễn Thị Doan

302

168

15

3

Nguyễn Sinh Hùng

340

93

52

4

Uông Chu Lưu

344

124

14

5

Nguyễn Thị Kim Ngân

390

86

9

6

Tòng Thị Phóng

325

127

31

7

Huỳnh Ngọc Sơn

295

159

28

8

Phan Xuân Dũng

212

248

23

9

Nguyễn Văn Giàu

317

155

12

10

Trần Văn Hằng

284

183

13

11

Phùng Quốc Hiển

315

148

20

12

Nguyễn Văn Hiện

203

245

36

13

Nguyễn Đức Hiền

225

228

30

14

Nguyễn Kim Khoa

290

174

19

15

Phan Trung Lý

311

145

27

16

Trương Thị Mai

365

104

13

17

Nguyễn Thị Nương

272

183

28

18

Nguyễn Hạnh Phúc

303

154

26

19

Ksor Phước

302

164

16

20

Đào Trọng Thi

224

220

39

21

Nguyễn Tấn Dũng

320

96

68

22

Vũ Đức Đam

257

196

32

23

Hoàng Trung Hải

225

226

34

 

24

Phạm Bình Minh

320

146

19

25

Vũ Văn Ninh

202

246

35

26

Nguyễn Xuân Phúc

356

103

26

27

Hoàng Tuấn Anh

93

235

157

28

Nguyễn Thái Bình

98

233

154

29

Nguyễn Văn Bình

323

118

41

30

Phạm Thị Hải Chuyền

108

256

119

31

Hà Hùng Cường

200

234

49

32

Trịnh Đình Dũng

236

201

48

33

Đinh Tiến Dũng

247

197

41

34

Vũ Huy Hoàng

156

224

102

35

Phạm Vũ Luận

133

202

149

36

Nguyễn Văn Nên

200

243

39

37

Cao Đức Phát

206

224

54

38

Giàng Seo Phử

127

262

95

39

Trần Đại Quang

264

166

50

40

Nguyễn Minh Quang

85

287

111

41

Nguyễn Quân

105

313

65

42

Nguyễn Bắc Son

136

267

79

43

Phùng Quang Thanh

313

129

41

44

Đinh La Thăng

362

91

28

45

Nguyễn Thị Kim Tiến

97

192

192

46

Huỳnh Phong Tranh

170

244

68

47

Bùi Quang Vinh

351

112

20

48

Trương Hòa Bình

205

225

50

49

Nguyễn Hòa Bình

207

235

43

50

Nguyễn Hữu Vạn

105

318

62

Trước đó vào sáng nay, sau khi nghe Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc đọc báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận về việc lấy phiếu tín nhiệm đối với 50 chức danh, Quốc hội thông qua Ban kiểm phiếu với 29 thành viên do Huỳnh Văn Tí, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Bình Thuận làm Trưởng ban Kiểm phiếu.

Ông Huỳnh Văn Tí đã thông báo trước Quốc hội, hướng dẫn các đại biểu về quy trình, thể thức lấy phiếu tín nhiệm, cách thức quy định phiếu hợp lệ và phiếu không hợp lệ.

Theo tin tức trên báo VOV, mỗi đại biểu được phát 11 lá phiếu với tổng số 50 chức danh được lấy phiếu tín nhiệm theo danh sách đã được thông qua, trên từng phiếu ghi rõ họ tên, chức vụ và ba mức độ tín nhiệm bao gồm “tín nhiệm cao”, “tín nhiệm”, “tín nhiệm thấp”.

11 loại phiếu bao gồm: (1) Phiếu Chủ tịch nước; (2) Phiếu Phó Chủ tịch nước; (3) Phiếu Chủ tịch Quốc hội; (4) Phiếu các Phó Chủ tịch Quốc hội; (5) Phiếu các ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội; (6) Phiếu Thủ tướng Chính phủ; (7) Phiếu các Phó Thủ tướng Chính phủ; (8) Phiếu Bộ trưởng và các thành viên khác của Chính phủ; (9) Phiếu Chánh án TAND tối cao; (10) Phiếu Viện trưởng Viện kiểm sát nhân dân tối cao; (11) Phiếu Tổng kiểm toán Nhà nước.

Thông tin trên báo Dân trí, kết quả biểu quyết thể hiện, có 484/497 đại biểu có mặt để tham gia cuộc bỏ phiếu vào sáng nay.

Trên từng phiếu có ghi rõ họ tên kèm theo các ô tương ứng 3 mức tín nhiệm cao – tín nhiệm – tín nhiệm thấp. Đại biểu đánh dấu tích vào ô đánh giá tín nhiệm mình chọn.

Phiếu đánh dấu tích cả 3 ô, 2 ô hoặc bỏ trống cả 3 ô thì được coi là không hợp lệ nhưng chỉ không hợp lệ với phần của người bị đánh sai như thế nhưng vẫn có giá trị với những người khác.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/quoc-hoi-cong-bo-ket-qua-lay-phieu-tin-nhiem-50-chuc-danh-a69235.html