Quốc hội sẽ miễn nhiệm Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội tại kỳ họp 11


Thứ 5, 25/03/2021 | 02:51


Cùng sự kiện

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối cùng của khóa XIV, Quốc hội sẽ miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Theo dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11 – kỳ họp cuối cùng của khóa XIV, Quốc hội sẽ miễn nhiệm các chức danh Chủ tịch nước, Thủ tướng Chính phủ, Chủ tịch Quốc hội.

Thông tin tại cuộc họp báo về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV diễn ra vào sáng 23/3, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc cho biết, tại kỳ họp này, để đảm bảo sự đồng bộ trong công tác nhân sự của Đảng, Nhà nước, Quốc hội sẽ dành khoảng 7/12 ngày để xem xét, kiện toàn một số vị trí lãnh đạo chủ chốt của Nhà nước.

Trả lời báo chí, ông Nguyễn Hạnh Phúc nói thêm rằng, Quốc hội lần này chỉ kiện toàn một số chức danh lãnh đạo Nhà nước chứ không phải kiện toàn tất cả và đây là kiện toàn cho khoá XIV. Sau khi cuộc bầu cử diễn ra, đến tháng 7/2021, Quốc hội sẽ tiếp tục kiện toàn nhân sự cho khoá XV.

Họp báo thông tin về dự kiến chương trình kỳ họp thứ 11, Quốc hội khóa XIV.

Theo Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc, một người khi giữ chức Chủ tịch nước, Thủ tướng, Chủ tịch Quốc hội thì phải tuyên thệ, đó là Hiến định. Có thể một người sắp tới đây được bầu là Chủ tịch nước của khoá XIV và đầu khoá sau tiếp tục được bầu giữ chức vụ này thì vẫn tuyên thệ nhậm chức. Việc tuyên thệ khi nhậm chức tại khóa XIV và sau đó nếu được tiếp tục bầu ở khóa XV sẽ vẫn tuyên thệ bình thường, đó là Hiến pháp đã quy định.

Ông Phúc cũng cho biết, tổng số có 25 chức danh được kiện toàn tại kỳ họp này. Việc kiện toàn nhân sự sớm nhằm đảm bảo các vị trí nhanh chóng triển khai thực hiện nhiệm vụ, phát huy vai trò, triển khai Nghị quyết của Đảng vào cuộc sống.

Theo dự kiến chương trình, Quốc hội sẽ tiến hành miễn nhiệm Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân; đồng thời bầu nhân sự thay thế giữ các chức danh này bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Quốc hội cũng sẽ tiến hành bầu, miễn nhiệm các chức danh lãnh đạo các cơ quan Nhà nước, bao gồm: Phó Chủ tịch nước, một số Phó Chủ tịch Quốc hội và Chủ nhiệm Ủy ban của Quốc hội, Tổng Kiểm toán Nhà nước, Tổng Thư ký Quốc hội, một số Phó Thủ tướng, Bộ trưởng và thành viên khác của Chính phủ. Bên cạnh đó, Quốc hội sẽ miễn nhiệm, bầu mới Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, một số Ủy viên Hội đồng Bầu cử quốc gia cũng như Phó Chủ tịch và một số Ủy viên Hội đồng Quốc phòng và an ninh.

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/quoc-hoi-se-mien-nhiem-chu-tich-nuoc-thu-tuong-chinh-phu-chu-tich-quoc-hoi-tai-ky-hop-11-a360218.html