Quốc hội thảo luận 4 dự thảo luật


Thứ 6, 13/11/2015 | 02:09


Ngày 13/11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận 4 dự thảo luật: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).

Ngày 13/11, tại kỳ họp thứ 10, Quốc hội thảo luận 4 dự thảo luật: Luật Tín ngưỡng, tôn giáo; dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi); Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế; Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi)

Trong chương trình buổi sáng, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự thảo Luật Tín ngưỡng, tôn giáo và dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi).

Dự thảo Luật bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em có bố cục gồm 7 chương, 106 điều quy định các quyền, bổn phận của trẻ em; nguyên tắc, biện pháp bảo đảm thực hiện các quyền trẻ em và trách nhiệm của Nhà nước, gia đình và xã hội trong việc thực hiện các quyền trẻ em.

Trong phiên làm việc sáng 12/11, Quốc hội đã nghe dự thảo Luật Bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em (sửa đổi) do Bộ trưởng Bộ LĐTB&XH Phạm Thị Hải Chuyền trình bày.

Theo Tờ trình của Chính phủ, dự thảo Luật đã thể chế hóa các chủ trương của Đảng và Nhà nước về bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong tình hình mới. Đồng thời cũng kế thừa, phát triển những quy định còn phù hợp của Luật năm 2004, bổ sung các quy định mới để giải quyết những vấn đề vướng mắc của thực tiễn trong thực hiện các quyền trẻ em.

Buổi chiều Quốc hội thảo luận ở hội trường dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế và dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi).
Về dự thảo Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế, sáng 3/11, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Tài chính Đinh Tiến Dũng đã trình bày trước Quốc hội Tờ trình về dự án luật này.

Đây là dự án luật được Bộ Tài chính gấp rút soạn thảo trong một thời gian ngắn nhằm tiếp tục tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp. Dự kiến, dự án Luật này sẽ trình Quốc hội theo trình tự rút gọn, Quốc hội xem xét, thông qua tại 1 kỳ họp.

Về dự án Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu (sửa đổi), sáng 21/10, Quốc hội đã nghe Tờ trình và Báo cáo thẩm tra dự án Luật này.
Luật Thuế xuất khẩu, thuế nhập khẩu được Quốc hội thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2006. Qua gần 10 năm thực hiện, trước yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập kinh tế quốc tế, Luật hiện hành đã bộc lộ những hạn chế, vướng mắc cần sửa đổi, bổ sung.

Những nội dung bổ sung, sửa đổi chủ yếu của dự thảo Luật, đó là: Bổ sung một số nội dung quy định về thuế chống bán phá giá, chống trợ cấp, thuế tự vệ để góp phần bảo vệ sản xuất trong nước trong điều kiện hội nhập quốc tế trên cơ sở kế thừa, nâng cấp một số quy định của các Pháp lệnh liên quan; bổ sung các quy định về thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ, quy định về điều kiện, nguyên tắc, thẩm quyền và thời hạn áp dụng thuế chống bán phá giá, thuế chống trợ cấp, thuế tự vệ trên cơ sở kế thừa quy định tại các Pháp lệnh hiện hành.

Theo báo Chính phủ

Xem thêm video tin tức:

[mecloud]yFizMSnrGu[/mecloud]

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quoc-hoi-thao-luan-4-du-thao-luat-a119325.html