Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đến các chủ rừng kịp thời, nhanh chóng, chính xác


Thứ 2, 02/11/2020 | 09:07


Với chức năng nhiệm vụ được giao, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên luôn chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đến các chủ rừng kịp thời, nhanh chóng, chính xác

Với chức năng nhiệm vụ được giao, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh Điện Biên luôn chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đến các chủ rừng kịp thời, nhanh chóng, chính xác.

Điện Biên là tỉnh miền núi biên giới, thuộc khu vực đầu nguồn của sông Đà, sông Mã, Sông Mê Kông. Tổng diện tích tự nhiên của tỉnh là 954.125 ha, trong đó diện tích đất quy hoạch cho lâm nghiệp 694.753 ha, chiếm 72,8% diện tích tự nhiên. Toàn tỉnh hiện có 4.322 chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư nằm trong lưu vực có diện tích cung ứng dịch vụ môi trường rừng (DVMTR). Thực hiện chi trả tiền dịch vụ môi trường rừng đến từng chủ rừng được hưởng tiền tương ứng với diện tích rừng quản lý, bảo vệ. Hằng năm, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng tỉnh đều phối hợp chặt chẽ với Hạt Kiểm lâm các huyện, thị xã, thành phố; đại diện UBND các xã, phường, thị trấn và đại diện chủ rừng tiến hành kiểm tra, rà soát đối chiếu các lô rừng có biến động theo số liệu, theo dõi diễn biến tài nguyên rừng do Chi cục Kiểm lâm cung cấp. Tổng hợp diện tích rừng đủ điều kiện cung ứng DVMTR theo kết quả công bố hiện trạng rừng của tỉnh Điện Biên.

Kiểm tra, xác minh ngoài thực địa tại xã Leng Su Sìn, huyện Mường Nhé

Theo đó, để làm căn cứ thanh toán nhanh chóng tiền chi trả dịch vụ môi trường rừng bằng hình thức thanh toán không dùng tiền mặt (qua tài khoản ngân hàng và tài khoản ngân hàng số Viettell Pay) nhằm góp phần thực hiện chủ trương thanh toán không dùng tiền mặt của Chính phủ; đồng thời đảm bảo tính công khai, minh bạch, hiệu quả; tăng cường sự giám sát của chính quyền địa phương và của cộng đồng.

Trong 9 tháng đầu năm 2020, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng thực hiện chi trả tiền DVMTR năm 2019 cho các chủ rừng, với tổng số tiền hơn 123 tỷ đồng cho 05 chủ rừng là tổ chức; 2.436 chủ rừng là cộng đồng dân cư, hộ gia đình cá nhân; 32 Ủy ban nhân dân xã; 03 tổ chức khác, với 354.627 ha diện tích rừng được chi trả dịch vụ môi trường rừng. Kết quả chi tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng đạt 53,8% so với kế hoạch phê duyệt (số còn lại được thanh toán tạm ứng năm 2020 vào tháng 11 năm 2020). Thanh toán tiền dịch vụ môi trường rừng cho các chủ rừng đạt 94%. Quỹ tỉnh sẽ tiếp tục thanh toán tiền cho các chủ rừng khi đủ điều kiện chi trả DVMTR. Số tiền còn lại chưa chi trả được do một số nguyên nhân: Chủ rừng chưa mở tài khoản để nhận tiền; thông tin cá nhân sai khác với hồ sơ giao đất, giao rừng, chủ rừng đã chết…

Ngân hàng chính sách xã hội thanh toán tiền DVMTR cho các chủ rừng qua tài khoản ngân hàng tại xã Phình Sáng, huyện Tuần Giáo

Để khắc phục tình trạng trên và công khai các chủ rừng có đủ điều kiện và chưa đủ điều kiện được chi trả tiền DVMTR, trước khi thực hiện chuyển tiền DVMTR qua tài khoản ngân hàng cho các chủ rừng theo quy định, Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng đều tiến hành gửi công văn thông báo số tiền và diện tích được chi trả đến các UBND xã, Hạt Kiểm lâm các huyện và đồng thời niêm yết công khai tại trụ sở UBND xã, nhà cộng đồng thôn, bản danh sách các chủ rừng trên địa bàn được nhận tiền chi trả DVMTR.

Việc chi trả dịch vụ môi trường rừng trên địa bàn tỉnh Điện Biên thời gian qua không chỉ góp phần quan trọng chấm dứt tình trạng phá rừng, mà còn tạo nguồn thu nhập ổn định, cải thiện đời sống cho người dân địa phương. Các đơn vị, cộng đồng và hộ cá nhân tham gia quản lý, bảo vệ rừng đã có thêm nguồn lực để bảo vệ và phát triển rừng trên địa bàn.

Hà Tám

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quy-bao-ve-va-phat-trien-rung-tinh-dien-bien-chi-tra-tien-dich-vu-moi-truong-rung-den-cac-chu-rung-kip-thoi-nhanh-chong-chinh-xac-a344705.html