Quy định mới về đăng ký hộ kinh doanh cá thể năm 2021


Thứ 2, 05/04/2021 | 01:00


Những nhược điểm khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể đã gần như được loại bỏ hoàn toàn trong năm 2021 theo các quy định mới tại nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Những nhược điểm khi đăng ký kinh doanh hộ cá thể đã gần như được loại bỏ hoàn toàn trong năm 2021 theo các quy định mới tại nghị định 01/2021/NĐ-CP. Theo các luật gia tại Hà Nội thì đây là đổi mới phù hợp với quyền tự do kinh doanh của cá nhân, hộ gia đình trong thực tế.

1. Hộ kinh doanh cá thể là gì mà được nhiều người lựa chọn?

Căn cứ Điều 79 nghị định 01/2021/NĐ-CP thì “Hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc các thành viên hộ gia đình đăng ký thành lập và chịu trách nhiệm bằng toàn bộ tài sản của mình đối với hoạt động kinh doanh của hộ. Trường hợp các thành viên hộ gia đình đăng ký hộ kinh doanh thì ủy quyền cho một thành viên làm đại diện hộ kinh doanh. Cá nhân đăng ký hộ kinh doanh, người được các thành viên hộ gia đình ủy quyền làm đại diện hộ kinh doanh là chủ hộ kinh doanh”. Khái niệm hộ kinh doanh theo quy định mới đã thể hiện rõ hộ kinh doanh cá thể là một hình thức đăng ký kinh doanh hợp pháp cho cá nhân, hộ gia đình để triển khai kinh doanh trong thực tế. Đối với các chủ hộ kinh doanh lâu năm thì đều nắm bắt các ưu điểm của mô hình hoạt động kinh doanh này như: Đơn giản về quản lý kế toán; Đơn giản về cách xác định số thuế phải nộp; Không phải lo lắng cân bằng chi phí đầu vào khi kinh doanh; ... Luật sư Trí Nam cập nhật thêm các quy định mới dưới đây để gia tăng các ưu điểm trong việc làm giấy phép kinh doanh hộ cá thể trong thực tiễn so với lựa chọn thành lập công ty để kinh doanh.

2. Hộ kinh doanh cá thể được triển khai kinh doanh tại nhiều địa điểm

Trước đây, theo khoản 1 Điều 66 Nghị định 78/2015/NĐ-CP, hộ kinh doanh do một cá nhân hoặc một nhóm người gồm các cá nhân là công dân Việt Nam đủ 18 tuổi, có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, hoặc một hộ gia đình làm chủ, chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm.

Bên cạnh đó, chỉ cho phép kinh doanh ngoài địa điểm đăng ký với hộ kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động (theo Điều 72 Nghị định 78/2015/NĐ-CP).

Thay thế cho quy định cũ hộ kinh doanh “chỉ được đăng ký kinh doanh tại một địa điểm”, khoản 2 Điều 86 Nghị định 01/2021/NĐ-CP đã chính thức cho phép hộ kinh doanh hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm, cụ thể: “2. Một hộ kinh doanh có thể hoạt động kinh doanh tại nhiều địa điểm nhưng phải chọn một địa điểm để đăng ký trụ sở hộ kinh doanh và phải thông báo cho Cơ quan quản lý thuế, cơ quan quản lý thị trường nơi tiến hành hoạt động kinh doanh đối với các địa điểm kinh doanh còn lại." Theo quy định mới này thì chủ hộ kinh doanh có quyền triển khai kinh doanh tại nhiều địa điểm, nhiều địa chỉ. Khi đăng ký hộ kinh doanh cá thể chủ hộ lựa chọn một địa điểm để đặt trụ sở hộ kinh doanh, các địa điểm còn lại thì đăng ký với cơ quan quản lý thuế sau khi hộ kinh doanh được thành lập.

3. Thuê hoặc ủy quyền cho cá nhân khác quản lý hoạt động kinh doanh

Theo quy định cũ, chủ hộ kinh doanh muốn chuyển giao quyền quản lý cho người khác thường gặp khó khăn do không có thủ tục thay đổi chủ hộ kinh doanh, cũng không được thuê người khác điều hành hộ kinh doanh. Quy định mới tại khoản 3 Điều 81 Nghị định 01/2021/NĐ-CP, chủ hộ kinh doanh có thể thuê người khác quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của hộ kinh doanh đã giải quyết toán bộ vướng mắc này cho các hộ kinh doanh cá thể. Quý vị lưu ý, chủ hộ kinh doanh, các thành viên hộ gia đình tham gia đăng ký hộ kinh doanh vẫn chịu trách nhiệm đối với các khoản nợ và nghĩa vụ tài sản khác phát sinh từ hoạt động kinh doanh.

4. Bỏ hạn chế số lượng lao động tối đa được đăng ký sử dụng

Hạn chế sử dụng dưới 10 lao động của quy định cũ là một điểm trừ lớn cho mô hình kinh doanh hộ cá thể. Tuy nhiên hạn chế này đã không được ghi nhận trong nghị định 01 đã nêu. Như vậy đã không còn hạn chế về số lượng lao động tối đa được sử dụng khi kinh doanh hộ cá thể, nó giúp cho chủ hộ có thể tự do quyết định quy mô và phạm vi kinh doanh của mình.

Trên đây là các tổng hợp nhanh của Luật sư Trí Nam về điểm mới trong quy định về hộ kinh doanh cá thể. Luật Trí Nam chuyên dịch vụ đăng ký hộ kinh doanh uy tín tại Hà Nội, là một địa chỉ tin cậy khi Quý vị cần đăng ký hộ kinh doanh để triển khai kinh doanh. Thông tin liên hệ xin gửi tới

Công ty Luật Trí Nam

Điện thoại: 0934.345.745 Email: [email protected]

Thu Hà