Quý III/2023, Cảng Cam Ranh lãi ròng “ít ỏi” 3 tỷ đồng


MATHOA

Thứ 5, 19/10/2023 | 13:07


Do doanh thu suy giảm, lợi nhuận sau thuế của Công ty cổ phần Cảng Cam Ranh (HNX: CCR) ghi nhận ở mức gần 3 tỷ đồng, tăng 1 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022.

 

Theo báo cáo tài chính hợp nhất quý III/2023 của CTCP Cảng Cam Ranh (MCK: CCR) cho thấy kết quả kinh doanh ghi nhận doanh thu gần 32,1 tỷ đồng - giảm 20% so với mức 42 tỷ của cùng kỳ năm trước. Lợi nhuận gộp cũng chỉ đạt 8 tỷ đồng.

Ngoài ra, chi phí bán hàng và quản lý doanh nghiệp đều giảm 30% khiến CCR ghi nhận lợi nhuận sau thuế tăng 44% so với cùng kỳ, lên 3 tỷ đồng.

Luỹ kế từ đầu năm đến nay, Cảng Cam Ranh đạt 100 tỷ đồng, giảm 10 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2022. Lợi nhuận sau thuế luỹ kế từ đầu năm đến nay cũng chỉ đạt 10 tỷ đồng.

Media - Quý III/2023, Cảng Cam Ranh lãi ròng “ít ỏi” 3 tỷ đồng

Doanh thu quý III/2023 suy giảm, Cảng Cam Ranh lãi sau thuế chỉ đạt 3 tỷ đồng

Về cơ cấu tài sản, tính đến ngày 30/9/2023, doanh nghiệp này có tổng tài sản đạt 301 tỷ đồng, giảm 2% so với đầu năm. Trong đó, tài sản dài hạn chiếm phần lớn với 273 tỷ đồng và tài sản ngắn hạn chỉ ở mức 27 tỷ đồng.

Các khoản phải thu ngắn hạn giảm 34% còn hơn 18 tỷ đồng. Nợ phải trả giảm từ 28 tỷ đồng xuống 27 tỷ đồng, trong đó, nợ vay ngắn hạn tăng 6% lên gần 2 tỷ đồng còn nợ dài hạn giảm 12% xuống còn hơn 9 tỷ đồng.

Về nợ vay tài chính, Cảng Cam Ranh có 2 khoản vay Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam và Quỹ đầu tư và phát triển Khánh Hòa: Khoản vay dài hạn đến hạn trả trong 12 tháng trị giá 1,62 tỷ đồng; khoản vay dài hạn 9,392 tỷ đồng.

Trên thị trường, cổ phiếu CCR hiện có giá 11.40 đồng/cp, thanh khoản duy trì mức thấp từ vài trăm đến vài nghìn đơn vị/phiên. 

Trước đó, Đầu tư Cảng Cái Lân (Mã CPI - UPCoM) ghi nhận doanh thu và lợi nhuận sau thuế lần lượt đạt 8 tỷ và âm 0,8 tỷ.

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quy-iii-2023-cang-cam-ranh-lai-rong-it-oi-3-ty-dong-a595532.html