Quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 cần lưu ý vấn đề gì?


Thứ 5, 31/12/2020 | 01:30


Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ có phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN không? Chúng tôi xin tổng hợp nhanh các quy định cần biết khi quyết toán thuế thu nhập....

Doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ có phải nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN không? Chúng tôi xin tổng hợp nhanh các quy định cần biết khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 để cộng đồng doanh nghiệp tham khảo.

Chính phủ đã ban hành Nghị định 114/2020/NĐ-CP hướng dẫn thực hiện Nghị quyết 116/2020/QH14 về  giảm 30% số thuế TNDN phải nộp của kỳ tính thuế TNDN năm 2020 đối với doanh nghiệp, hợp tác xã, đơn vị sự nghiệp và tổ chức khác có tổng doanh thu năm 2020 không quá 200 tỷ đồng. Uu đãi này không bao gồm thuế TNDN do doanh nghiệp hoạch toán theo hợp đồng hợp tác kinh doanh hoặc liên kết kinh doanh. Trong đó tổng doanh thu năm 2020 làm căn cứ xác định đối tượng áp dụng được giảm thuế là tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 của doanh nghiệp bao gồm toàn bộ tiền bán hàng, tiền gia công, tiền cung ứng dịch vụ kể cả trợ giá, phụ thu, phụ trội mà doanh nghiệp được hưởng theo quy định của Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Đối với, trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, giải thể, phá sản trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 hoạt động không đủ 12 tháng thì tổng doanh thu năm 2020 được xác định bằng tổng doanh thu thực tế trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 chia (:) cho số tháng doanh nghiệp thực tế hoạt động sản xuất, kinh doanh trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 nhân (x) với 12 tháng.

Trường hợp doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp chuyển đổi loại hình doanh nghiệp, chuyển đổi hình thức sở hữu, hợp nhất, sáp nhập, chia, tách, phá sản hoặc doanh nghiệp đã thực hiện thủ tục giải thể công ty trong tháng thì thời gian hoạt động được tính đủ tháng.

Thứ hai, trường hợp doanh nghiệp dự kiến tổng doanh thu trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp xác định tạm nộp hàng quý bằng 70% số thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp của quý. Kết thúc kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020, trường hợp tổng doanh thu năm 2020 của doanh nghiệp không quá 200 tỷ đồng thì doanh nghiệp thực hiện kê khai giảm thuế thu nhập doanh nghiệp của năm 2020 khi quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp theo quy định. Số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 được tính trên toàn bộ thu nhập của doanh nghiệp, bao gồm cả các khoản thu nhập quy định tại khoản 3 Điều 18 Luật Thuế thu nhập doanh nghiệp.

Theo luật quản lý thuế 2019 thì nghĩa vụ nộp tờ khai quyết toán thuế TNDN là nghĩa vụ bắt buộc, không phụ thuộc vào việc doanh nghiệp có hay không phát sinh thu nhập chịu thuế. Do đó dù doanh nghiệp kinh doanh thua lỗ vẫn phải thực hiện kê khai tờ khai quyết toán thuế TNDN như bình thường.

Trường hợp doanh nghiệp xác định có phát sinh nghĩa vụ nộp thuế TNDN và muốn kê khai giảm thuế theo quy định mới thì cách kê khai giảm thuế như sau:

- Doanh nghiệp tự xác định số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm khi tạm nộp hàng quý và khi kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp phải nộp trong kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020.

- Khi lập hồ sơ khai thuế, doanh nghiệp kê khai số thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm trên các mẫu tờ khai ban hành kèm theo Thông tư số 151/2014/TT-BTC ngày 10 tháng 10 năm 2014 của Bộ Tài chính và các văn bản sửa đổi, bổ sung (nếu có) và trên Phụ lục thuế thu nhập doanh nghiệp được giảm theo Nghị quyết số 116/2020/QH14 ban hành kèm theo Nghị định 114.

- Khi thực hiện quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp, trường hợp doanh nghiệp nộp thiếu so với số thuế phải tạm nộp quý thì doanh nghiệp nộp bổ sung số tiền thuế còn thiếu và tính tiền chậm nộp theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành. Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế nhiều hơn so với số thuế phải nộp của kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020 thì xử lý số tiền thuế nộp thừa theo quy định của Luật Quản lý thuế và các văn bản hướng dẫn thi hành.

Một số chia sẻ của chúng tôi hy vọng hữu ích cho doanh nghiệp khi chuẩn bị nộp tờ khai quyết toán thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2020. Doanh nghiệp khi cần trợ giúp thuế, kế toán hãy liên hệ công ty Luật Trí Nam – một đơn vị uy tín về thuế, kế toán, tư vấn pháp luật và đăng ký kinh doanh tại Hà Nội.

Thông tin liên hệ Luật sư Trí Nam

Điện thoại: 0934.345.745 Email: hanoi@luattrinam.vn

Thu Hà

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/quyet-toan-thue-thu-nhap-doanh-nghiep-nam-2020-can-luu-y-van-de-gi-a350947.html