Ra mắt phiên bản thử nghiệm Đời Sống & Pháp Luật Online


Thứ 3, 10/09/2013 | 03:45


Sau thời gian dài háo hức chờ đợi, hôm nay (10/09) hàng ngàn độc giả của báo Đời Sống & Pháp Luật đã có thể truy cập phiên bản điện tử của báo.

H&oc?rc;m nay (10/09), hàng ngàn độc g?ả của báo g?ấy “Đờ? sống & Pháp luật” vỡ òa trong sung sướng kh? đón đọc ph?&ec?rc;n bản đ?ện tử sau thờ? g?an khá dà? háo hức chờ đợ?.

Bắt đầu ngày mớ?, chỉ vớ? một ch?ếc laptop hoặc đ?ện thoạ? d? động, và ở bất cứ nơ? đ&ac?rc;u, bạn đọc cũng có thể đọc các các bà? v?ết của báo ĐS&PL tr&ec?rc;n trang đ?ện tử do?songphapluat.com

Được th?ết kế h?ện đạ?, khoa học n&ec?rc;n cách tr&?grave;nh bày của Đò? sống & Pháp luật Onl?ne đem lạ? rất nh?ều t?ện &?acute;ch cho độc g?ả.

Thật vậy, sự ra đờ? của ph?&ec?rc;n bản đ?ện tử có thể nó? là rất hợp vớ? xu thế đọc báo h?ện nay của ngườ? d&ac?rc;n. TS. Nguyễn Thị Trường G?ang – Học v?ện báo ch&?acute; và Tuy&ec?rc;n truyền từng khẳng định “Báo mạng đ?ện tử - kết quả của sự t&?acute;ch hợp g?ữa c&oc?rc;ng nghệ, Internet và ưu thế của các loạ? h&?grave;nh báo ch&?acute; truyền thống đ&at?lde; tạo ra bước ngoặt, làm thay đổ? cách truyền t?n và t?ếp nhận th&oc?rc;ng t?n, nhanh chóng trở thành k&ec?rc;nh truyền th&oc?rc;ng được nh?ều ngườ? lựa chọn”.

Thế nhưng, ph?&ec?rc;n bản đ?ện tử của “Đờ? sống & Pháp luật” kh&oc?rc;ng phả? là cuộc “d? cư” a dua theo xu hướng báo mạng. Trong bố? cảnh mớ?, nh?ều tờ báo ?n cắt g?ảm lượng ?n ấn nhưng vớ? tờ “Đờ? sống & Pháp luật” – Cơ quan ng&oc?rc;n luận của Trung ương Hộ? Luật g?a V?ệt Nam vẫn “sống khỏe” và “sống mạnh”, có lượng phát hành nằm trong top 3 dẫn đầu cả nước. V&?grave; thế, phả? khẳng định rằng, sự ra đờ? của ph?&ec?rc;n bản đ?ện tử là một ch?ến lược phát tr?ển mớ? hướng tớ? quảng bá thương h?ệu của một “&oc?rc;ng lớn” - Đờ? sống & Pháp luật.

Là một tờ báo lớn, “Đờ? sống & pháp luật” tham g?a thị trường onl?ne có nh?ều lợ? thế về nộ? dung, thương h?ệu, k?nh ngh?ệm.

G?ao d?ện của báo được th?ết kế khá bắt mắt về h&?grave;nh ảnh và màu sắc, đơn g?ản  mà ấn tượng, vớ? những th&oc?rc;ng t?n hấp dẫn và nóng hổ? về nh?ều lĩnh vực k?nh tế, ch&?acute;nh trị, văn hóa, x&at?lde; hộ?,&hell?p;
Kh? truy cập Đờ? sống & Pháp luật Onl?ne, độc g?ả sẽ hoàn toàn kh&oc?rc;ng bị “rố? mắt” v&?grave; những chuy&ec?rc;n mục nhỏ sẽ được t&?acute;ch hợp và h?ển thị ph&?acute;a b&ec?rc;n trá? của trang báo, g?úp c&oc?rc;ng chúng dễ dàng t&?grave;m thấy những th&oc?rc;ng t?n mà m&?grave;nh cần.

 Hơn nữa, “Đờ? sống và pháp luật” hợp tác vớ? Netl?nk, c&oc?rc;ng ty chuy&ec?rc;n ngh?ệp trong v?ệc phát tr?ển c&oc?rc;ng nghệ và market?ng n&ec?rc;n độc g?ả kh&oc?rc;ng hề ngạc nh?&ec?rc;n kh? ph?&ec?rc;n bản đ?ện tử tr&?grave;nh “làng” đầy chuy&ec?rc;n ngh?ệp.

Webs?te của báo th?ết kế theo phong cách h?ện đạ?, tr&?grave;nh bày s?nh động cuốn hút ngườ? xem và nộ? dung kh&oc?rc;ng hề sao chép hay trùng lặp vớ? ấn phẩm ?n của báo.
G?ao d?ện chuy&ec?rc;n trang đọc các Ấn phẩm ĐS&PL theo phong cách báo g?ấy tạ? địa chỉ: http://baog?ay.do?songphapluat.com

Ngoà? ra, ph?&ec?rc;n bản đ?ện tử của Đờ? sống & Pháp luật còn có phần trưng cầu ý k?ến đóng góp của độc g?ả rất thuận t?ện. Chỉ cần cl?ck vào ph&?acute;m feedback (b?ểu tượng trượt b&ec?rc;n trá? màn h&?grave;nh), ngay lập tức, độc g?ả đ&at?lde; có thể được phản hồ? của m&?grave;nh đến tòa soạn.Nh?ều độc g?ả y&ec?rc;u mến tờ “Đờ? sống & Pháp luật” đ&at?lde; lướt web từ sớm t&?grave;m đọc ph?&ec?rc;n bản đ?ện tử. Một trong hàng ngàn độc g?ả th&ac?rc;n thuộc, anh Lu&ac?rc;n (Cầu G?ấy, Hà Nộ?) hào hứng ch?a sẻ: Vừa truy cập vào “Đờ? sống & Pháp luật” đ?ện tử t&oc?rc;? cảm nhận ngay được t&?acute;nh chuy&ec?rc;n ngh?ệp: G?ao d?ện bà? tr&?acute; khoa học và s?nh động,  nộ? dung cập nhật nóng hổ? và t?ếp cận của ngườ? v?ết độc đáo. M&?grave;nh rất th&?acute;ch”.

Nguy&ec?rc;n Thu

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/ra-mat-phien-ban-thu-nghiem-doi-song-phap-luat-online-a748.html