Rà soát chi tiết 8 dự án PPP cao tốc Bắc - Nam khi chuyển đổi hình thức đầu tư


Thứ 4, 25/03/2020 | 03:29


Theo yêu cầu, doanh nghiệp được chỉ định thầu phải có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự.

Theo yêu cầu, doanh nghiệp được chỉ định thầu phải có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa đề nghị bộ Giao thông vận tải rà soát chi tiết 8 dự án PPP thành phần cao tốc Bắc - Nam trước khi chuyển đổi sang đầu tư công để đảm bảo tính khả thi.

Theo đó, các dự án cần được gối đầu những công việc đang triển khai, hoàn thành sớm thủ tục đầu tư, đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng và giải ngân hết kế hoạch vốn hàng năm được giao giai đoạn 201-2020... 

Về việc tổ chức thực hiện, bộ Kế hoạch và Đầu tư cũng đề nghị bộ Giao thông vận tải trình cấp có thẩm quyền xem xét việc lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu để đẩy nhanh tiến độ các dự án này.

Cần rà soát chi tiết toàn bộ 8 dự án PPP thành phần cao tốc Bắc – Nam để có thể đề xuất phương án chuyển đổi hình thức đầu tư có tính khả thi nhất. Ảnh minh họa

Việc chỉ định thầu cần được thực hiện theo các nguyên tắc: Doanh nghiệp được chỉ định phải có năng lực về tài chính, máy móc, thi công, nhân lực và kinh nghiệm triển khai các dự án tương tự để đảm bảo chất lượng công trình, trong đó ưu tiên giao cho các doanh nghiệp xây dựng của bộ Quốc phòng; tiến hành rà soát tổng mức đầu tư dự án sau khi chuyển đổi hình thức đầu tư, bảo đảm không trùng lặp với kinh phí GPMB toàn tuyến; đề nghị trong việc chỉ định thầu cần quy định tiết kiệm từ 5% - 7% so với dự toán được phê duyệt của gói thầu được chỉ định; nghiên cứu xây dựng cơ chế thưởng, phạt rõ ràng với các nhà thầu được lựa chọn để thúc đẩy tiến độ các dự án, trong đó sử dụng chính khoản tiết kiệm nêu trên để trích 1 phần thưởng cho nhà thầu vượt tiến độ...

Ngoài ra, về hình thức chỉ định thầu, bộ Kế hoạch và Đầu tư đề nghị, doanh nghiệp được chỉ định phải có năng lực tài chính, công nghệ và kinh nghiệm triển khai các dự án tươn tự, ưu tiên giao cho các doanh nghiệp xây dựng của bộ Quốc phòng. Đồng thời, các dự án này cần được rà soát tổng mức đầu tư khi chuyển sang đầu tư công, tránh trùng lặp kinh phí giải phóng mặt bằng với toàn tuyến. Nguyên tắc chỉ định thầu cần quy định tiết kiệm từ 5-7% ngân sách so với dự toán được phê duyệt..

Hiện có 3 dự án thành phần cao tốc Bắc Nam được chuyển sang đầu tư công là Mai Sơn – Quốc lộ 45, Quốc lộ 45 – Nghi Sơn và Phan Thiết – Dầu Giây. Theo đánh giá của bộ Kế hoạch và Đầu tư, 3 dự án này cơ bản đáp ứng được những nguyên tắc nêu trên. Trong khi đó, bộ Kế hoạch khuyến nghị bộ Giao thông Vận tải rà soát khả năng triển khai một lần các dự án còn lại theo hình thức đầu tư công.

Đối với 5 dự án PPP còn lại, bộ Giao thông Vận tải  sẽ tiếp tục tiến hành đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư trong nước như yêu cầu tại Nghị quyết số 52/2017/QH14 của Quốc hội về việc thông qua chủ trương đầu tư Dự án đầu tư xây dựng một số đoạn trên tuyến đường bộ cao tốc Bắc – Nam giai đoạn 2017 – 2020.

Phần ngân sách thiếu hụt do 3 dự án PPP tiến hành chuyển đổi sang đầu tư công để tiếp tục thực hiện 5 dự án PPP ước khoảng 20.000 tỷ đồng. Con số này còn có thể giảm bớt nhờ vào chi phí tiết kiệm sau đấu thầu cạnh tranh lựa chọn nhà thầu xây lắp tại các  dự án sử dụng vốn đầu tư công.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/ra-soat-chi-tiet-8-du-an-ppp-cao-toc-bac---nam-khi-chuyen-doi-hinh-thuc-dau-tu-a316735.html