Rắc rối như… đặt tên doanh nghiệp


Thứ 4, 11/09/2013 | 01:52


Làm gì trước những đề nghị lập doanh nghiệp mang tên như “Công ty Cung cấp dịch vụ Sung Sướng” hay “Công ty Cổ phần Ăn mòn Việt Nam”?...

 Cho dù các quy định pháp luật l?&ec?rc;n quan đ&at?lde; khá r&ot?lde; ràng và ch? t?ết, v?ệc đặt t&ec?rc;n doanh ngh?ệp vẫn gặp rất nh?ều rắc rố?, như thừa nhận của đạ? d?ện các sở kế hoạch và đầu tư tạ? “Hộ? thảo về sửa đổ? Luật Doanh ngh?ệp” tổ chức sáng 10/9 tạ? Hà Nộ?.
Ha? luật sư, một t&ec?rc;n là Hùng, một t&ec?rc;n là Vương quyết định mở một c&oc?rc;ng ty luật hợp danh. Thường th&?grave; c&oc?rc;ng ty luật hợp danh sẽ lấy lu&oc?rc;n t&ec?rc;n r?&ec?rc;ng của luật sư để đặt, n&ec?rc;n ha? luật sư quyết định đặt t&ec?rc;n c&oc?rc;ng ty là C&oc?rc;ng ty Luật hợp danh Hùng Vương.

Tuy nh?&ec?rc;n, đề xuất này đ&at?lde; kh&oc?rc;ng được Cơ quan đăng ký k?nh doanh chấp nhận v&?grave; “đụng” đến t&ec?rc;n của vua Hùng, một trong những h&?grave;nh thức đặt t&ec?rc;n bị cấm.

Một trường hợp khác, có c&oc?rc;ng ty muốn đặt t&ec?rc;n doanh ngh?ệp là C&oc?rc;ng ty TNHH L&ec?rc; Quý Đ&oc?rc;n. Tuy nh?&ec?rc;n, cũng v&?grave; “đụng” t&ec?rc;n danh nh&ac?rc;n, cơ quan đăng ký k?nh doanh buộc phả? từ chố?.

Quy định “kh&oc?rc;ng được lấy t&ec?rc;n danh nh&ac?rc;n” để đặt t&ec?rc;n doanh ngh?ệp h?ện nay, theo thừa nhận của nh?ều vị trưởng phòng đăng ký k?nh doanh, là một quy định khó áp dụng, đơn g?ản là v&?grave; chưa có t?&ec?rc;u ch&?acute; và danh mục c&oc?rc;ng nhận danh nh&ac?rc;n. “Kh&oc?rc;ng được đặt t&ec?rc;n theo danh nh&ac?rc;n, nhưng thế nào là danh nh&ac?rc;n th&?grave; pháp luật chưa quy định”, một vị trưởng phòng đăng ký k?nh doanh cho hay.

Nh?ều v&?acute; dụ kh&oc?rc;? hà? khác cũng được đưa ra thảo luận tạ? hộ? thảo, như trường hợp một doanh ngh?ệp ở Hà Nộ? đề xuất đặt t&ec?rc;n doanh ngh?ệp là C&oc?rc;ng ty TNHH Cung cấp dịch vụ Sung Sướng. Trước y&ec?rc;u cầu này, cơ quan đăng ký k?nh doanh Hà Nộ? khá “bố? rố?” v&?grave; kh&oc?rc;ng b?ết cá? t&ec?rc;n này có bị co? là “v? phạm thuần phong mỹ tục” như quy định hay kh&oc?rc;ng.

Một cá? t&ec?rc;n khác cũng từng bị từ chố? là C&oc?rc;ng ty Cổ phần Ăn mòn V?ệt Nam, vớ? ngành nghề k?nh doanh chất&hell?p;ăn mòn. Tuy nh?&ec?rc;n, cán bộ đăng ký k?nh doanh khá lúng túng trước cụm từ “ăn mòn V?ệt Nam” có “nhạy cảm” g&?grave; kh&oc?rc;ng.

Trong kh? đó, có nh?ều đề xuất đặt t&ec?rc;n rất đơn g?ản cũng kh&oc?rc;ng được chấp thuận, như trường hợp một doanh ngh?ệp muốn đặt t&ec?rc;n là C&oc?rc;ng ty Cổ phần G?áo dục và Đào tạo Thanh Hóa. Nghe ra th&?grave; cá? t&ec?rc;n này kh&oc?rc;ng có vấn đề g&?grave;, nhưng cụm từ “g?áo dục và đào tạo Thanh Hóa” đ&at?lde; trùng vớ? t&ec?rc;n của Sở G?áo dục và Đào tạo Thanh Hóa, và đ?ều này cũng bị cấm.

Theo quy định h?ện hành, cơ quan đăng ký k?nh doanh có quyền từ chố? chấp thuận t&ec?rc;n dự k?ến đăng ký của doanh ngh?ệp nếu sử dụng t&ec?rc;n cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nh&ac?rc;n d&ac?rc;n, t&ec?rc;n của tổ chức ch&?acute;nh trị, tổ chức ch&?acute;nh trị - x&at?lde; hộ? để làm toàn bộ hoặc một phần t&ec?rc;n r?&ec?rc;ng của doanh ngh?ệp, trừ trường hợp có sự chấp thuận của cơ quan, đơn vị hoặc tổ chức đó.

Một trường hợp khác cũng bị từ chố? nhưng khá chung chung và cảm t&?acute;nh là “sử dụng từ ngữ, ký h?ệu v? phạm truyền thống lịch sử, văn hóa, đạo đức và thuần phong mỹ tục của d&ac?rc;n tộc, t&ec?rc;n danh nh&ac?rc;n để đặt t&ec?rc;n r?&ec?rc;ng cho doanh ngh?ệp”.

H?ện nay, dường như chỉ có quy định “đặt t&ec?rc;n trùng hoặc t&ec?rc;n g&ac?rc;y nhầm lẫn vớ? t&ec?rc;n của doanh ngh?ệp khác đ&at?lde; đăng ký trong phạm v? toàn quốc, trừ những doanh ngh?ệp đ&at?lde; bị thu hồ? g?ấy chứng nhận đăng ký doanh ngh?ệp, các doanh ngh?ệp đ&at?lde; g?ả? thể” là được thừa nhận và áp dụng đầy đủ nhất.
Theo VnEconomy

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/rac-roi-nhu-dat-ten-doanh-nghiep-a843.html