Rút giấy phép kinh doanh DN có 20\% xe chạy quá tốc độ


Thứ 4, 25/09/2013 | 03:48


(ĐSPL) - Các loại xe thuộc diện phải lắp đặt thiết bị giám sát hành trình như xe chở khách (kinh doanh), xe chở khách (hợp đồng), xe tải, xe container... thường gây ra các vụ tai nạn thương tâm. Tìm giải pháp để giám sát hành trình của các “hung thần” là rất cấp bách!

(ĐSPL) - Các loạ? xe thuộc d?ện phả? lắp đặt th?ết bị g?ám sát hành trình như xe chở khách (k?nh doanh), xe chở khách (hợp đồng), xe tả?, xe conta?ner... thường gây ra các vụ ta? nạn thương tâm. Tìm g?ả? pháp để g?ám sát hành trình của các “hung thần” là rất cấp bách!

Luật g?a Đặng Đình Thịnh, G?ám đốc Trung tâm tư vấn Pháp luật TP.HCM, Hộ? Luật g?a V?ệt Nam rất bức xúc kh? đề cập đến các nguyên nhân gây ra ta? nạn g?ao thông ngh?êm trọng trong thờ? g?an gần đây: “Theo tô?, nguyên nhân chính có thể ch?a trên 3 khía cạnh: cơ sở hạ tầng, ý thức ngườ? tham g?a g?ao thông và sự quản lý lỏng lẻo của cơ quan chức năng. Về cơ sở hạ tầng, đường sá của nước ta có rất nh?ều đoạn quá tả?, hư hỏng nặng nhưng không được tu bổ kịp thờ? gây nguy h?ểm, mất an toàn cho ngườ? tham g?a g?ao thông. Về ý thức ngườ? tham g?a g?ao thông, đặc b?ệt là ý thức của các tà? xế các xe chuyên dụng để vận tả? hành khách, hàng hóa rất kém. Nên chăng, cơ quan chỉ cấp bằng, g?ấy phép lá? xe cho những tà? xế có trình độ thấp nhất cũng phả? tốt ngh?ệp THPT. Trong v?ệc đào tạo độ? ngũ tà? xế vận tả? hành khách, hàng hóa, chúng ta nên tạo đ?ều k?ện cho học v?ên thực hành nhuần nhuyễn, cần có những bà? k?ểm tra đạo đức, tâm lý của tà? xế. V?ệc đào tạo bà? bản sẽ cung cấp cho hệ thống g?ao thông những tà? xế có chuyên môn và đạo đức”.

Tuy nh?ên, một phần nguyên nhân rất lớn kh?ến ta? nạn g?ao thông g?a tăng thuộc về cơ quan quản lý, ông Thịnh cho b?ết: “Tình trạng “chung ch?” trong các hoạt động đăng k?ểm và xử lý v? phạm g?ao thông đã ảnh hưởng rất lớn đến sự đột b?ến các vụ ta? nạn g?ao thông. Xe không đủ chất lượng vẫn qua được trạm k?ểm định, xe v? phạm luật g?ao thông như chở quá số lượng cho phép, xe quá hạn sử dụng vẫn được phép lưu thông sau kh? được “xử lý” bằng t?ền”.

Cảnh sát g?ao thông xử lí v? phạm (Ảnh m?nh họa) 

Theo ông Nguyễn Hoàng H?ệp, Phó Chủ tịch chuyên trách Ủy ban An toàn g?ao thông Quốc g?a (ATGTQG) cho b?ết: “Theo kế hoạch, ngày 1/7 tớ?, Ủy ban ATGTQG sẽ tr?ển kha? phần mềm quản lý thuộc kế hoạch g?ám sát tốc độ của 48.000 xe trong d?ện buộc phả? lắp đặt th?ết bị g?ám sát hành trình. Tuy nh?ên, vớ? tình hình, d?ễn b?ến “nóng” như thờ? g?an vừa qua, chúng tô? sẽ rút ngắn thờ? hạn thực h?ện kế hoạch. Dự k?ến 20/6, chúng tô? sẽ cho chạy thử phần mềm trong và? ngày, sau đó sẽ tr?ển kha? luôn. Dữ l?ệu của th?ết bị g?ám sát hành trình của tất cả các xe sẽ được truyền thẳng về trung tâm thông t?n dữ l?ệu của Ủy ban ATGTQG. Từ đây, phần mềm sẽ lọc ra được những xe chạy quá tốc độ. Thông t?n các xe sa? phạm sẽ được gử? về những doanh ngh?ệp quản lý để các đơn vị này có b?ện pháp xử lý, đồng thờ? sẽ công bố thông t?n trên các phương t?ện báo chí. Các doanh ngh?ệp có quá 20\% số xe chạy quá tốc độ sẽ bị rút g?ấy phép k?nh doanh”.

Nguyên nhân gây ta? nạn thường do tà? xế bất cẩn

Đạ? tá Nguyễn Đến, Trưởng phòng CSGT Công an TP. Đà Nẵng cho rằng: “Nguyên nhân dẫn đến ta? nạn thường do kỹ thuật th?ết bị như phanh lá? không đảm bảo an toàn, lá? xe kh? cầm vô lăng không k?ểm tra kỹ các th?ết bị như phanh lá?. Nhất là kh? xuống đèo, lá? xe thường về mo (số 0) và dùng phanh, dẫn đến mòn má phanh. Kh? cần th?ết sẽ không xử lý kịp thờ?”.

             SUỐI MAI - QUANG HUY

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/rut-giay-phep-kinh-doanh-dn-co-20-xe-chay-qua-toc-do-a2664.html