Sabeco bị Bộ Tài chính ra văn bản thúc nộp 2.500 tỷ


Thứ 3, 10/04/2018 | 08:40


Cùng sự kiện

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương, Sabeco thông báo kết quả thực hiện về Cục Tài chính doanh nghiệp trước ngày 30/4.

Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương, Sabeco thông báo kết quả thực hiện về Cục Tài chính doanh nghiệp (Bộ Tài chính) trước ngày 30/4.

Bộ Tài chính vừa có văn bản đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Tổng công ty cổ phần bia rượu nước giải khát Sài Gòn (Sabeco) khẩn trương nộp vào ngân sách 2.500 tỷ đồng là lợi nhuận từ năm 2016 trở về trước mà Kiểm toán Nhà nước đã chỉ ra.

Dẫn luật Kiểm toán Nhà nước 2015, Bộ Tài chính cho rằng: Quy định báo cáo kiểm toán của Kiểm toán Nhà nước sau khi phát hành và công khai có giá trị bắt buộc phải thực hiện với đơn vị vi phạm trong quản lý, sử dụng tài chính công, tài sản công. Ngoài ra, báo cáo của Kiểm toán Nhà nước là căn cứ để Chính phủ, cơ quan quản lý Nhà nước và tổ chức, cơ quan khác sử dụng trong quản lý, điều hành và thực thi nhiệm vụ, quyền hạn của mình.

Do vậy, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Công Thương chỉ đạo người đại diện vốn Nhà nước tại Sabeco chấn chỉnh kịp thời các sai phạm mà Kiểm toán Nhà nước đã nêu, đồng thời khẩn trương nộp vào ngân sách Nhà nước số thuế và các khoản phải nộp khác được nhắc đến tại kiến nghị báo cáo kiểm toán.

Bộ Tài chính đốc thúc Sabeco trả khoản nợ 2.500 tỷ đồng. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Như thông tin trước đó, Kiểm toán Nhà nước đã kiến nghị công ty này nộp ngân sách khoản lợi nhuận còn lại từ năm 2016 trở về trước là gần  2.500 tỷ đồng. Kiểm toán Nhà nước khu vực IV - đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính khẳng định Bộ Công Thương và Sabeco đã không thực hiện đầy đủ quyền, trách nhiệm theo Nghị định 99/2012, gây thất thoát cho ngân sách Nhà nước trước thời điểm thoái vốn ngày 27/12/2017.

Mới đây, theo công văn phản hồi của Sabeco, doanh nghiệp không đồng tình với kết luận của Kiểm toán Nhà nước.

Về khoản lợi nhuận 2.495 tỷ đồng Kiểm toán Nhà nước kiến nghị phải nộp về ngân sách, Sabeco cho rằng không hợp lý. Doanh nghiệp giải thích Nhà nước đã thực hiện thoái vốn 53,59% cho cổ đông lớn nhất, là Thai Bev mà đại diện là Công ty TNHH Vietnam Beverage, với giá trị gần 5 tỷ USD ngày 18/12/2017. Vì vậy, tỷ lệ sở hữu Nhà nước tại Sabeco tại thời điểm 28/12/2017 chỉ còn hơn 36%.

“Do vậy việc phân chia hết lợi nhuận đến ngày 31/12/2016 cho cổ đông Nhà nước với tỷ lệ 89,5% theo kết luận của Kiểm toán Nhà nước thì doanh nghiệp không có cơ sở để thực hiện ngay, mà phải chốt danh sách cổ đông theo quy định luật pháp hiện hành.

Việc yêu cầu Sabeco phải nộp ngân sách 2.495 tỷ đồng là chưa phù hợp với Luật Doanh nghiệp và điều lệ của Sabeco, cũng như các văn bản pháp luật khác” - Sabeco nêu quan điểm dựa trên Luật Doanh nghiệp năm 2014.

Vũ Đậu (T/h)

Link nguồn: https://www.nguoiduatin.vn/dspl/sabeco-bi-bo-tai-chinh-ra-van-ban-thuc-nop-2500-ty-a225511.html