Sai phạm tại Khu dân cư Nhơn Đức: Công ty Vạn Phát Hưng xây "vụng", bán “chui” 370 nền đất


Thứ 2, 03/08/2020 | 01:15


Cùng sự kiện

Theo Kết luận Thanh tra số 78/TB-TTTP-P3, Thanh tra TP.HCM chỉ rõ, trong quá trình Công ty Vạn Phát Hưng thực hiện dự án đã phát sinh một số sai phạm, thiếu sót.

Theo Kết luận Thanh tra số 78/TB-TTTP-P3, Thanh tra TP.HCM chỉ rõ, trong quá trình Công ty Vạn Phát Hưng thực hiện dự án đã phát sinh một số sai phạm, thiếu sót thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Kết luận Thanh tra về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện dự án Khu dân cư Nhơn Đức do Công ty Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư.

Mới đây, Thanh tra TP.HCM đã có Kết luận Thanh tra số 78/TB-TTTP-P3 về việc chấp hành các quy định của pháp luật trong thực hiện dự án Khu dân cư Nhơn Đức.

Tại kết luận Thanh tra, Thanh tra TP.HCM đã chỉ ra nhiều sai phạm trong việc quản lý, sử dụng đất của Công ty cổ phần Vạn Phát Hưng (Công ty Vạn Phát Hưng) tại dự án quận 7.

Được biết, Dự án Khu dân cư Nhơn Đức có quy mô 9,33 ha, tọa lạc tại xã Nhơn Đức, huyện Nhà Bè, quận 7 (TP.HCM), do Công ty Vạn Phát Hưng làm chủ đầu tư.

Mặc dù dự án được UBND TP chấp thuận đầu tư từ tháng 7/2015, đến nay đã hết thời gian được chấp thuận đầu tư nhưng vẫn chưa hoàn thành, bàn giao đưa công trình vào sử dụng, quyết toán đầu tư.

Trong quá trình thực hiện dự án đã phát sinh một số sai phạm, thiếu sót thuộc trách nhiệm của chủ đầu tư và các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

Thi công, bán nền đất khi chưa được phép

Cụ thể, Công ty Vạn Phát Hưng đã vi phạm nhiều lĩnh vực liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản như: nhận chuyển nhượng đất lúa trước khi được chấp thuận địa điểm đầu tư, xây dựng công trình trên đất khi chưa được cơ quan có thẩm quyền giao đất; thi công hạ tầng, móng cọc khi chưa có giấy phép và bán hàng trăm nền đất tại dự án khi chưa được phép.

Bên cạnh đó, doanh nghiệp này còn bán 370 nền đất có móng cọc tại dự án khi chưa được cơ quan có thẩm quyền cho phép.

Thanh tra TP.HCM còn chỉ ra Vạn Phát Hưng bàn giao nhà ở để đưa vào sử dụng khi chưa được cơ quan có thẩm quyền nghiệm thu và có hành vi chuyển nhượng 16 nền đất có diện tích chuyển nhượng nhiều hơn diện tích thửa đất được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, chưa thực hiện đầu tư xây dựng trường tiểu học phục vụ cộng đồng dân cư, chưa đầu tư hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật đô thị, các khu công viên cây xanh, vườn hoa nhóm ở để lập hồ sơ hoàn công và bàn giao cho cơ quan chuyên ngành để quản lý kê khai với chính quyền địa phương.

Liên quan đến vấn đề này, Thanh tra TP.HCM khẳng định trách nhiệm chính và trực tiếp thuộc về đại diện theo pháp luật của Công ty Vạn Phát Hưng. Trách nhiệm giám sát, kiểm tra, quản lý nhà nước thuộc lãnh đạo UBND xã Nhơn Đức, UBND huyện Nhà Bè, lãnh đạo Thanh tra sở Xây dựng và lãnh đạo các Sở: Xây dựng, Tài nguyên – Môi trường, Tài Chính…tại thời kỳ có liên quan.

Về nghĩa vụ nộp thuế, Công ty Vạn Phát Hưng chậm kê khai hoặc không kê khai nộp thuế, không thực hiện quản lý, sử dụng hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Cụ thể, Công ty nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân từ 7/2006 đến tháng 11/2010, nhưng mãi đến năm 2011 mới thực hiện kê khai, nộp thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ. Điều này vi phạm về thủ tục kê khai nộp thuế và chậm nộp tiền thuế theo quy định của pháp luật.

Ngoài ra, Kết luận Thanh tra chỉ rõ Công ty này không kê khai nộp thuế thu nhập cá nhân và lệ phí trước bạ đối với khoản tiền chênh lệch tăng hơn 6,6 tỷ đồng mà các hộ dân chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại dự án; nhiều trường hợp Vạn Phát Hưng xuất hóa đơn bán nền đất không trùng với ngày lập các phiếu thu hoặc một hóa đơn giá trị gia tăng xuất cho nhiều phiếu thu là không đúng theo quy định.

Theo Thanh tra TP.HCM, trách nhiệm chính và trực tiếp thuộc về đại diện theo pháp luật của Công ty Vạn Phát Hưng. Trách nhiệm trong giám sát, kiểm tra, quản lý nhà nước về thuế theo phân cấp thuộc về lãnh đạo Chi cục Thuế huyện Nhà Bè, Chi cục Thuế quận 7 và lãnh đạo cục Thuế TP.HCM được phân công.

Tại thời điểm tiếp nhận hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính của đơn vị, Chi cục Thuế huyện Nhà Bè không phát hiện để tiến hành xử phạt công ty về hành vi chậm nộp thuế thu nhập cá nhân, không thu tiền chậm nộp là chưa thực hiện đúng, đủ nhiệm vụ thu ngân sách.

Cần xử lý nghiêm

Trước những sai phạm trên, Chánh Thanh tra TP kiến nghị và đã được Chủ tịch UBND TP.HCM thống nhất, yêu cầu đại diện của Công ty Vạn Phát Hưng thực hiện ngay các việc như chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật về đầu tư, đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản, thuế, và các quy định pháp luật khác liên quan.

Khẩn trương đề xuất bằng văn bản cho cơ quan đăng ký đầu tư về việc giãn tiến độ thực hiện dự án. Trong đó cần có kế hoạch cụ thể, cam kết về tiến độ, khả năng tài chính để tiếp tục xây dựng hoàn chỉnh hệ thống hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội, và đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà ở, trường học tại dự án theo đúng quy hoạch được duyệt.

Thiện hiện đúng và đầy đủ trách nhiệm của chủ đầu tư đã được nêu tại các quyết định về giao đất, chấp thuận đầu tư của UBND TP; chấp hành nghiêm việc báo cáo tiến độ thực hiện dự án cho UBND huyện Nhà Bè; chịu trách nhiệm khắc phục ngay các vi phạm về đất đai, xây dựng, nhà ở… thuộc trách nhiệm chủ đầu tư đã nêu ở trên. Đồng thời, phải nghiêm túc thực hiện nghĩa vụ tài chính đất đai, tiền sử dụng đất, các khoản thuế, phí, lệ phí… tại dự án.

Sở Tài nguyên và Môi trường TP.HCM có nhiệm vụ xác định nguyên nhân, trách nhiệm trong việc Công ty Vạn Phát Hưng chậm nộp tiền sử dụng đất tại dự án và xin ý kiến Hội đồng Thẩm định giá đất TP để trình UBND TP xem xét, quyết định về số tiền tương đương tiền chậm nộp tiền sử dụng đất của chủ đầu tư.

Giám đốc sở Tài nguyên và Môi trường cũng có trách nhiệm kiểm tra, xử lý các vi phạm về đất đai của Công ty như đã nêu ở trên, hoặc kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý trước khi tiếp tục giải quyết việc cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho công ty

Chủ trì, phối hợp với sở Tài chính, UBND huyện Nhà Bè và các cơ quan có liên quan xác định lại chính xác phần diện tích đất Nhà nước trực tiếp quản lý tại dự án, đề xuất việc thực hiện các nghĩa vụ tài chính liên quan của chủ đầu tư.

Sở Xây dựng chỉ đạo xử lý theo thẩm quyền đối với các hành vi vi phạm về xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản của Công ty Vạn Phát Hưng đã nêu tại Kết luận thanh tra. Ngoài ra, phải tăng cường quản lý, giám sát, kiểm tra việc chấp hành các quy định của pháp luật trong quá trình thực hiện dự án.

Cục Thuế TP có trách nhiệm kiểm tra việc Công ty Vạn Phát Hưng phân bổ giá đất được trừ để tính thuế giá trị gia tăng, bao gồm chi phí thỏa thuận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của các hộ dân.

Chủ trì, phối hợp với sở Tài chính để kiểm tra số tiền hơn 658 tỷ đồng mà Công ty Vạn Phát Hưng đã nhận từ trường đại học Sư phạm Thể dục thể thao và trường đại học Tài nguyên và Môi trường, liên quan đến việc bồi thường, hỗ trợ khi Nhà nước thu hồi một phần đất tại dự án; Chỉ đạo Chi cục trưởng các Chi cục Thuế quận 7 và huyện Nhà Bè xử lý các vi phạm pháp luật về thuế của Công ty Vạn Phát Hưng.

Chủ tịch UBND TP.HCM yêu cầu UBND huyện Nhà Bè phải nghiêm túc chấn chỉnh công tác quản lý Nhà nước về đất đai, xây dựng và quy hoạch tại Dự án; tăng cường kiểm tra, giám sát chặt chẽ việc thực hiện dự án của Công ty Vạn Phát Hưng đảm bảo đúng quy hoạch được duyệt.

Kiểm tra định kỳ về tiến độ thực hiện đầu tư xây dựng hạ tầng kỹ thuật đô thị, hạ tầng xã hội để báo cáo sở Xây dựng và Sở quản lý chuyên ngành theo định kỳ 06 tháng/lần; phối hợp với sở Tài chính, sở Tài nguyên môi trường và các đơn vị có liên quan để rà soát, xác định diện tích đất do Nhà nước quản lý.

Chỉ đạo UBND xã Nhơn Đức và các cơ quan chuyên môn trực thuộc huyện tăng cường phối hợp với Tranh tra sở Xây dựng để kiểm tra, xử lý nghiêm các công trình xây dựng không phép, sai phép trong dự án.

Giám đốc các Sở: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên môi trường, Cục trưởng cục Thuế TP, Chủ tịch UBND huyện Nhà Bè, tổ chức kiểm điểm trách nhiệm của các tập thể, cá nhân thuộc quyền quản lý có thiếu sót, sai phạm đã nêu.

Bạch Hiền

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sai-pham-tai-khu-dan-cu-nhon-duc-cong-ty-van-phat-hung-xay-vung-ban-chui-370-nen-dat-a333090.html