Sàn thương mại điện tử dự kiến phải chia sẻ thông tin người bán từ 1/1/2022


Thứ 7, 26/06/2021 | 19:25


Cùng sự kiện

Dự kiến, các sàn thương mại điện tử thực hiện kết nối, cung cấp thông tin người bán cho cơ quan thuế từ ngày 1/1/2022.

san tmdt ket noi va chia se thong tin nguoi ban tu 1 1 2022 dspl
Ảnh minh họa

Liên quan đến quy định trách nhiệm của sàn kinh doanh thương mại điện tử (TMĐT) trong việc khai và nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh qua sàn theo Thông tư 40/2021/TT-BTC, Tổng cục Thuế dự kiến từ 1/1/2022 các sàn TMĐT sẽ phải kết nối dữ liệu với cơ quan thuế.

Theo đó, Thông tư số 40 quy định nhằm hướng dẫn rõ hơn về thủ tục trong trường hợp các sàn giao dịch thương mại điện tử thực hiện kê khai thay, nộp thuế thay cho cá nhân kinh doanh qua sàn theo ủy quyền hoặc thỏa thuận của cá nhân và theo đúng quy định của pháp luật.

Để hỗ trợ cá nhân kinh doanh có thể kê khai đúng, đủ, kịp thời, Thông tư đã quy định trách nhiệm các sàn tTMĐT trong việc cung cấp thông tin.

Trên cơ sở đó, hệ thống cơ sở dữ liệu của ngành thuế sẽ hỗ trợ tra cứu thông tin tổng hợp doanh thu kinh doanh trên toàn quốc để cá nhân có thể tự thực hiện việc khai thuế, nộp thuế kịp thời, đầy đủ theo đúng quy định.

Tổng cục Thuế dự kiến lộ trình triển khai việc kết nối cung cấp thông tin để lấy ý kiến Hiệp hội TMĐT Việt Nam và các sàn giao dịch TMĐT.

Tổng cục Thuế cũng đưa ra lộ trình dự kiến cho việc triển khai kết nối cung cấp thông tin các sàn TMĐT. Cụ thể:

Từ nay đến trước 1/8/2021: Tổng cục Thuế chủ trì phối hợp với bộ Công Thương thực hiện khảo sát thực tế một số sàn giao dịch TMĐT để xây dựng chuẩn dữ liệu; dự thảo chuẩn dữ liệu lấy ý kiến các sàn giao dịch TMĐT.

Từ 1/8/2021 đến trước 1/10/2021: Tổng cục Thuế tổng hợp ý kiến phản hồi, hoàn thiện, trình các cấp có thẩm quyển ban hành chuẩn dữ liệu kết nối thông tin.

Từ 1/10/2021 đến trước 1/1/2022: Tổng cục Thuế và các sàn TMĐT triển khai việc nâng cấp ứng dụng để đảm việc kết nối thông tin theo chuẩn định dạng bằng phương thức điện tử.

Từ 1/1/2022: Sàn giao dịch TMĐT thực hiện việc kết nối thông tin với cơ quan thuế theo chuẩn dữ liệu bằng phương thức điện tử.

Như vậy, dù quy định của Thông tư 40 có hiệu lực từ 1/8 nhưng phải đến 01/01/2022, các sàn TMĐT mới kết nối và chia sẻ thông tin người bán.

Trong trường hợp có ý kiến khác về lộ trình dự kiến nêu trên, Tổng cục Thuế đề nghị có đề xuất cụ thể và gửi Tổng cục Thuế (Vụ Quản lý thuế doanh nghiệp nhỏ và vừa và hộ kinh doanh, cá nhân) chậm nhất trước ngày 03/7/2021.

Bạch Hiền (t/h)

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/san-thuong-mai-dien-tu-du-kien-phai-chia-se-thong-tin-nguoi-ban-tu-112022-a505088.html