Sắp có Phó Thủ tướng, Bộ trưởng - Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ mới


Thứ 2, 14/10/2013 | 14:43


Tại kỳ họp khai mạc tuần tới, QH sẽ phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ đối với ông Nguyễn Thiện Nhân, Vũ Đức Đam. Sáng 15/11, Chính phủ sẽ có tân Phó Thủ tướng.

Tạ? kỳ họp kha? mạc tuần tớ?, QH sẽ phê chuẩn v?ệc m?ễn nh?ệm chức vụ đố? vớ? ông Nguyễn Th?ện Nhân, Vũ Đức Đam. Sáng 15/11, Chính phủ sẽ có tân Phó Thủ tướng.
Hôm nay, Văn phòng QH đã trình Ủy ban Thường vụ QH nộ? dung và kế hoạch chuẩn bị kỳ họp QH sẽ kha? mạc ngày 21/10.Tạ? kỳ họp này, các đạ? b?ểu sẽ phê chuẩn v?ệc m?ễn nh?ệm chức vụ đố? vớ? ông Nguyễn Th?ện Nhân, Vũ Đức Đam.

QH sẽ phê chuẩn v?ệc m?ễn nh?ệm chức vụ Phó thủ tướng đố? vớ? ông Nguyễn Th?ện Nhân. Ảnh: M?nh Thăng

Theo đó, ngày 12/11, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng sẽ đọc tờ trình đề nghị QH phê chuẩn v?ệc m?ễn nh?ệm chức vụ Phó Thủ tướng đố? vớ? ông Nguyễn Th?ện Nhân và v?ệc m?ễn nh?ệm chức vụ Bộ trưởng, Chủ nh?ệm Văn phòng Chính phủ đố? vớ? ông Vũ Đức Đam. Dự k?ến ha? ông sẽ phát b?ểu ý k?ến trước QH.Sau đó QH thảo luận v?ệc phê chuẩn m?ễn nh?ệm chức vụ đố? vớ? ha? ông. Cuố? g?ờ ch?ều cùng ngày, Đảng đoàn QH, Ủy ban Thường vụ QH và Thủ tướng sẽ họp nghe báo cáo tổng hợp ý k?ến thảo luận tạ? đoàn đạ? b?ểu QH về v?ệc m?ễn nh?ệm.Sáng 13/11, Chủ tịch QH Nguyễn S?nh Hùng sẽ báo cáo kết quả thảo luận tạ? các đoàn đạ? b?ểu. QH sẽ bầu ban k?ểm ph?ếu, các đạ? b?ểu sẽ bỏ ph?ếu phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về v?ệc m?ễn nh?ệm.

Bộ trưởng, Chủ nh?ệm VPCP Vũ Đức Đam. Ảnh: Lê Anh Dũng

Sau kh? công bố kết quả k?ểm ph?ếu, Chủ nh?ệm Văn phòng QH Nguyễn Hạnh Phúc sẽ trình bày dự thảo nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng về v?ệc m?ễn nh?ệm. Các đạ? b?ểu sẽ thảo luận tạ? đoàn về phê chuẩn v?ệc bổ nh?ệm nhân sự g?ữ chức vụ này. Ngay sau đó, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đọc tờ trình đề nghị QH phê chuẩn v?ệc bổ nh?ệm nhân sự g?ữ chức vụ Phó Thủ tướng.Ngày 14/11, Đảng đoàn Quốc hộ?, Ủy ban Thường vụ QH và Thủ tướng họp nghe báo cáo tổng hợp ý k?ến thảo luận tạ? đoàn đạ? b?ểu Quốc hộ? về phê chuẩn v?ệc bổ nh?ệm nhân sự g?ữ chức vụ Phó Thủ tướng.Sáng 15/11, Chính phủ sẽ có tân Phó Thủ tướng.Theo V?etnamnet

Link nguồn: https://doisongphapluat.nguoiduatin.vn/dspl/sap-co-pho-thu-tuong-bo-truong---chu-nhiem-van-phong-chinh-phu-moi-a5021.html